Adviseren

Door impact mee te tellen, zorgt Social Finance NL voor duurzame financiering van maatschappelijk problemen

In onze adviestrajecten maken we maatschappelijke waarde inzichtelijk en geven het een plek in de businesscase naast de traditionele, financiële waarden. Dit doen we door middel van impact analyses, het opstellen van maatschappelijke businesscases, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en het inzichtelijk maken van de impact.

Daarnaast adviseren we organisaties hoe ze hun financiële middelen kunnen benutten om meer impact te maken. Bijvoorbeeld door vermogensfondsen en goededoelenorganisaties wegwijs te maken in de wereld van impact investeren of publieke fondsen beter aan te laten sluiten op het maatschappelijke veld om te zorgen voor duurzame borging van initiatieven.

Onze adviestrajecten zijn een opmaat naar het organiseren van duurzame financiering en het structureren van innovatieve financieringsinstrumenten. Hoe we dat aanpakken, lees je hier.

1. Impactanalyses

Bij het opstellen van een impact analyse gaan we met een interventie of organisatie aan de slag om een gedegen verandertheorie op te stellen. Hierin wordt duidelijk inzichtelijk welke resultaten en impact de organisatie nastreeft, voor wie en hoe je dat in concrete meetindicatoren kan vertalen, en krijg je handvatten om de impact te kunnen meten. Waar mogelijk brengen we ook in kaart wat de impact van het initiatief is geweest tot nu toe.

2. Maatschappelijke businesscases

Bij het opstellen van een maatschappelijke businesscase gaan we een stapje verder dan bij de impact analyse. Na de analyse kwantificeren we meetindicatoren en maken we de waarde inzichtelijk wanneer resultaten worden behaald. Vervolgens stellen we een integrale businesscase op, waarbij we naast de financiële kant ook naar de maatschappelijke kosten en baten kijken. Zo maken we inzichtelijk wat zowel het maatschappelijke, als het financiële resultaat van een initiatief is, en vooral ook wie deze kosten en baten zouden moeten dragen. Soms doen we dat ex ante door aannames te doen die tot bepaalde uitkomsten leiden. Vervolgens gaat de organisatie dit valideren tijdens het proces. In andere gevallen zijn er al inzichten beschikbaar en maken we de maatschappelijke businesscase achteraf. In alle gevallen leveren we een business case op waar de organisatie structureel mee aan de slag kan en verder kan door ontwikkelen.  

3. Haalbaarheidsstudies

In onze haalbaarheidsstudies doen we vaak onderzoek naar de mogelijkheden en kansen voor innovatieve financieringen. De maatschappelijke businesscase is hiervoor de basis, maar we gaan ook in gesprek met alle belangrijke stakeholders over hun mogelijke rol bij een financiering. Op basis daarvan stellen vast of het haalbaar is om een initiatief te financieren en geven we advies over welke financieringsstructuur het beste past en hoe je dat het beste kunt inrichten. In veel gevallen doen we zo’n haalbaarheidsstudie naar mogelijkheden voor impact bonds, resultatenfondsen of andere innovatieve impact fondsen. Indien het advies positief is, kunnen we helpen bij de volgende stap: het opzetten van een impact bond of fonds. Meer hierover lees je hier.

4. Impact inzichtelijk maken

De lessen en resultaten van impact analyses en maatschappelijke business cases vertalen we graag naar visualisaties die snel inzichtelijk maken wat de impact van een initiatief is. Dit doen we bijvoorbeeld door (interactieve) dashboards op te stellen. Met een dashboard kun je goed monitoren en evalueren, zodat het voor organisaties makkelijker wordt om te sturen op voor hun belangrijke impact indicatoren.

Het visueel inzichtelijk maken van de impact zit vaak in onze adviestrajecten, maar passen we ook toe in onze ‘Doen – trajecten’ wanneer we een actieve rol hebben bij het vormgeven en managen van een financieringsinstrument waarbij alle stakeholders inzicht hebben in de voortgang.