Analyse impact data en maatschappelijke businesscase voor (SWOM)

Stichting Studeren en Werken op Maat, kortweg SWOM, streeft naar een samenleving waarin ieder mens zijn talenten volledig kan ontplooien. Ze richten zich op young professionals met een arbeidsbeperking, nieuwkomers en jongvolwassenen die een extra zetje nodig hebben. Dankzij persoonlijke begeleiding en maatwerkprogramma’s zorgt SWOM ervoor dat zij klaar zijn voor hun volgende stap, of dat nu een opleiding, stage of baan is. Daarbij houden ze rekening met alle facetten van hun leven en kijken ze naar levensbrede begeleiding.

Zo zet SWOM zich in voor een inclusieve samenleving waarin iedere de kans krijgt zijn talenten te ontwikkelen en lekker in zijn vel te zitten.

Vraag SWOM

SWOM draagt actief bij aan een duurzame, inclusieve arbeidsmarkt waarin (jong)volwassenen mét en zonder arbeidsbeperking gelijke kansen hebben. SWOM wil de impact die ze maken graag beter onderbouwen, inzichtelijker maken en effectiever overbrengen aan hun huidige en toekomstige partners, waarvoor ze met Social Finance NL samenwerken.

Aanpak SFNL

Allereerst stelt Social Finance NL een maatschappelijke businesscase op, om zo systematisch alle relevante maatschappelijke effecten van het werk van SWOM in kaart te brengen en waar mogelijk in financiële waarde uit te drukken. Zo maken we inzichtelijk welke maatschappelijke waarde SWOM creëert voor deelnemers, werkgevers en de samenleving.

We analyseren ook de huidige impact data van SWOM en vertalen deze naar indicatoren in een dashboard. In samenwerking met Deloitte Impact Foundation ontwikkelen we een impact dashboard, waarmee SWOM haar impact data gedreven en in ‘realtime’ kan delen. Ten slotte ontwikkelen we een vernieuwde impact management aanpak, zodat SWOM in de toekomst zijn impact nog beter kan realiseren.

Resultaat

Aan het einde van het project heeft SWOM inzicht in welke impact ze maken voor hun doelgroepen en wat de financiële waarde hiervan is. Ze kunnen hiermee werkgevers en andere stakeholders laten zien wat een bijdrage aan SWOM betekent, middels een dashboard. Ook is SWOM in staat haar impact nog beter te meten en onderbouwen in de toekomst.

Over de samenwerking

Met de kennis en expertise van onze samenwerkingspartner, Social Finance, wordt onze real-time impact inzichtelijk gemaakt. We zijn blij met de fijne samenwerking en goede begeleiding vanuit Social Finance gedurende het proces.’ – Petra Haveman, operationeel directeur SWOM

Project SWOM
Jaar 2023
Type Advies, Onderzoek
Partijen Social Finance NL
SWOM
Deloitte Impact Foundation
Locatie Nederland