OVER ONS

Social Finance NL laat geld en impact hand in hand gaan

Om de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd op te lossen, is een systeemverandering nodig in de manier waarop we naar onze samenleving kijken en maatschappelijke problemen aanpakken.

De focus moet verschuiven van de kosten van de oplossingen, naar de waarde die gecreëerd wordt voor mensen. We willen naar een economie waar impact centraal staat en maatschappelijke waarde wordt meegenomen in de businesscase.

Daarom bouwen we aan een ecosysteem waarin de aanpak van maatschappelijke problemen vanuit de behoefte van de doelgroep wordt gevormd en op basis van resultaten wordt gefinancierd.

ONZE KERNWAARDEN

 • Resultaatgericht

  We werken met veel energie aan het realiseren van tastbare resultaten met onze klanten en voor de maatschappij.

 • Vernieuwend

  We combineren onze sociale missie met financiële expertise om tot nieuwe oplossingen te komen. We herkennen de kern van de vraagstukken, gaan logisch en methodisch te werk en onderbouwen alles wat we doen met datagedreven analyses.

 • Verbindend

  We zorgen voor samenwerkingen en brengen partijen uit de financiële, publieke en goededoelensector bij elkaar die anders niet bij elkaar zouden komen.

 • Betrokken

  Bij zowel de klant als de doelgroep: we gaan proactief en flexibel om met klantvragen en zetten altijd de doelgroep centraal.

Teamfoto SFNL selfie

HET TEAM

Social Finance NL heeft een bevlogen team dat zich hard maakt voor betere resultaten voor mensen in kwetsbare posities.

HET BESTUUR

Social Finance NL heeft een driekoppig bestuur dat richting geeft aan de organisatie en onze missie bewaakt.

DE RAADGEVERS

De Raadgevers zijn experts die zich hebben verbonden aan Social Finance NL. Zij voorzien het team van ondersteuning en advies.

Met hun diverse achtergronden zorgen de Raadgevers dat we op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen en in contact staan met tal van sectoren.

Herman Mulder

“Financierings-innovatie is essentieel om de SDGs “van ons allen, door ons allen, voor ons allen” te realiseren: impact investing als de “new normal”, blended finance als ” the way to go”, met ambitie! ”

Herman Mulder
Sandra Ballij

“Social Finance ondersteunt in de vertaling van de daadwerkelijke maatschappelijke waarde in financiële waarde om zo meer impact te creëren. Het is noodzakelijk en onoverkoombaar dat we in onze maatschappij gaan verschuiven naar nieuwe modellen. Uiteraard steun ik dit van harte.”

Sandra Ballij
Gerrit Zalm

“Ondernemen is leuk. Sociaal ondernemen is prachtig! Vandaar dat ik Social Finance NL van harte steun.”

Gerrit Zalm
Sjoerd Kamerbeek

“Social Finance NL neemt de maatschappelijke problemen als uitgangspunt en zoekt daarbij de beste (financiële) innovatieve oplossing. Niet andersom.”

Sjoerd Kamerbeek
Tatiana Chopova

“Social Finance NL kan een katalysator worden voor positieve maatschappelijke verandering door de bedrijfswereld, filantropen en impact-investeerders samen te brengen om sociale problemen aan te pakken.”

Tatiana Chopova
Doekle Terpstra

“Social Finance NL is een groep jonge changemakers die de komende jaren het verschil gaan maken. Dit steun ik van harte.

Doekle Terpstra
Pieter Oostlander

“SFNL heeft mijn support omdat het met zakelijke professionaliteit een integere ‘impact first’ benadering in haar projecten toepast.”

Pieter Oostlander
Gert-Jan Sikking

“Social Finance NL stimuleert concrete uitkomsten voor maatschappelijke uitdagingen. Dit is de nieuwe manier van financieren die ik graag steun.”

Gert-Jan Sikking

ONZE FOUNDING PARTNERS

OranjeFonds_logo_horizontal_RGB

Oranje Fonds

Onze samenleving staat voor grote maatschappelijke vraagstukken. Voor duurzame oplossingen zijn oude en nieuwe tools en samenwerkingsverbanden nodig. Iedereen kan het wiel zelf gaan uitvinden, maar we kunnen ook samen die expertise ontwikkelen. Dat doet Social Finance NL, gesteund door ruime ervaring van zusterorganisaties.

Via onze programma’s jaagt het Oranje Fonds innovatie aan in het sociale domein. Kennisdeling vinden we daarin erg belangrijk en we zoeken actief naar innovatieve financieringsinstrumenten. De Social Impact Bonds vinden we erg interessant, omdat hierbij een andere verhouding tussen overheden, uitvoerders en private financiers ontstaat, die echt kan leiden tot een win-win-situatie. Bij de ontwikkeling van SIBs hebben we nauw opgetrokken met de oprichters van Social Finance NL. Wij geloven in hun plan en de mensen met wie ze samenwerken.

Anne Maljers, plaatsvervangend directeur en hoofd Projectadvies

ABN AMRO

Kijkend naar de ontwikkeling van de SIB in onder meer Groot-Brittannië concludeerde ABN AMRO dat dit concept in Nederland ook erg goed zou werken. De kracht van de private en de publieke sector kan hierbij namelijk mooi worden gecombineerd: een resultaatgerichte business case voor de oplossing van een maatschappelijk probleem.

Met zes SIBs hebben we de markt opgebouwd, maar kunnen opschalen vraagt om een andere insteek. Publieke partijen hebben behoefte aan onafhankelijke ondersteuning om tot een juiste uitvraag te komen. Social Finance NL is hiervoor de juiste organisatie.

Richard Kooloos, directeur Duurzaam Bankieren, ABN AMRO

GLOBAL NETWORK

Social Finance NL is onderdeel van het internationale Social Finance-netwerk. Social Finance UK bedacht en ontwierp in 2010 de eerste Social Impact Bond. In de daarop volgende jaren is de unieke werkwijze van Social Finance UK wereldwijd uitgerold en zijn achtereenvolgens Social Finance US, Social Finance Israël, Social Finance India en Social Finance NL opgericht. 

Het Global Network deelt kennis en expertise met elkaar om maatschappelijke problemen op vernieuwende, resultaatgerichte manieren op te lossen.