Doen

Social Finance NL brengt partijen bij elkaar en zet vernieuwende manieren van financieren in

Wij begeleiden en verbinden overheden, investeerders en uitvoerders en structureren samenwerkingen. Dat doen we in impact bonds, (resultaten)fondsen en impact investeringstrajecten. We spreken de taal van de investeerders, maar ook die van de overheid. We weten tegen welke uitdagingen de ondernemers aan lopen en zorgen voor een constructief proces om elkaar te versterken en maatschappelijke impact te maken.

Volgens de methode van performance management werken we aan het continu verbeteren en evalueren van de impact.

1. Impact Bonds

Een impact bond is een financieringsinstrument waarbij privaat geld wordt ingezet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. In plaats van het traditionele model van subsidies verstrekken, wordt op projectbasis een hechte samenwerking aangegaan met uitvoerders en investeerders. Vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt over doelstellingen en resultaten die behaald moeten worden voor de doelgroep die centraal staat. Meer hierover lees je op de Social Impact Bonds pagina.
In het opzetten van impact bonds hebben wij de rol van intermediair en zijn wij de spil tussen de partijen in een impact bond: de investeerder, ondernemer en outcome payer. De laatste is vaak een (lokale) overheid of een filantroop. In het proces bekijken we ook wat kan worden gedaan om de onderlinge afspraken door te ontwikkelen.
We werken aan verschillende vormen van impact bonds. De naam van de impact bond verandert vaak mee op basis van de partij die de baten ontvangt: de outcome payer. Dit kan bijvoorbeeld ook een zorgverzekeraar zijn. Inmiddels onderscheiden we drie verschillende impact bonds: de Social Impact Bond, de Health Impact Bond, en de Development Impact Bond.

Voorbeeldcase

Veel valincidenten van ouderen en daarmee maatschappelijk leed en kosten, zijn te voorkomen door te investeren in valpreventie. Daarom heeft SFNL een Health Impact Bond opgezet. Hiermee kan het valpreventie- programma ‘Stevig Staan’ gefinancierd worden.

2. Fondsmanagement

Wanneer verschillende resultaatcontracten bij elkaar worden gebracht onder een fonds spreken we van een resultatenfonds. Dit is een pot met geld die gericht wordt ingezet voor het uitbetalen op maatschappelijke resultaten.

Door dit in een fonds te organiseren, kunnen meerdere initiatieven met dezelfde outcome payer afspraken maken, zonder dat voor ieder contract opnieuw het wiel wordt uitgevonden. De initiatieven kunnen vervolgens individueel of gezamenlijk een investering uit het fonds halen. Het resultatenfonds wordt vaak bestuurd vanuit de organisatie die het geld verstrekt. Dit kan komen van overheden, maar ook vanuit filantropie.

Social Finance NL treedt zelf ook op als fondsbeheerder en uitvoerder, zoals in het geval van het Sociaal Innovatiefonds. Deze pilot is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om werknemers te ondersteunen bij het investeren in een inclusieve arbeidsmarkt.

Voorbeeldcases

3. Impact Investeren

We werken samen met organisaties om de kansen van impact investeren in kaart te brengen. Dit doen we door:

  1. Het bepalen van inhoudelijke doelstellingen (welke impact wil je maken).
  2. Het identificeren van welke manieren van impact investeren bij de organisatie passen.
  3. Adviseren hoe je dat ook in de praktijk kunt brengen.
  4. Helpen bij het in de praktijk brengen van het advies

Een dergelijk traject loopt uiteen van het zetten van de stap om überhaupt met impact investeren aan de slag te gaan, naar begeleiding bij het doen van impact investeringen als daar nog niet voldoende kennis over is binnen de organisatie zelf. Tot eventueel zelf impact investeringen doen namens organisaties.

Vaak doen we dit samen met vermogensfondsen die traditioneel een geefkant hebben en een kant waarin ze hun vermogen beleggen. Dat staat vaak los van de impactdoelstellingen van de organisatie. We werken dan actief met zo’n fonds aan de vraag hoe je al je middelen, dus ook je beleggend vermogen, dichter bij je impactdoelstelling kunt brengen. En ook hoe je dat dan in de praktijk moet brengen. Maar ook goede doelenorganisaties die nu vooral afhankelijk zijn van donaties, helpen we bij het identificeren van nieuwe partners en financieringsmogelijkheden.

Nieuwsgierig of wij wat voor jou kunnen betekenen? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Voorbeeldcase

Kansfonds richt zich op het voorkomen en uitbannen van dak- en thuisloosheid. SFNL onderzoekt de mogelijkheden voor Kansfonds om via impact investeren bij te dragen aan deze missie.

4. Monitoren en Evalueren

Performance management is een belangrijk onderdeel van onze rol als intermediair tijdens de looptijd van de impact bond.

Een impact bond loopt vaak meerdere jaren en daarom is het cruciaal dat deze mee kan ontwikkelen op basis van lessen uit de interventie, maar ook vanuit het veld.

We maken gebruik van kwalitatieve en kwantitatieve data om deze inzichten te vertalen naar tastbare handvatten voor een continu leerproces.

Voorbeeldcase