Health Impact Bond Stevig Staan2024-04-10T09:59:24+00:00

Health Impact Bond ‘Stevig Staan’

Nieuwe financieringsconstructie om valincidenten te verminderen

Jaarlijks belanden bijna 100.000 ouderen na een valincident op de spoedeisende hulp en ruim 5000 overlijden als gevolg van een valincident. Deze cijfers kosten naar schatting €1,2 miljard terwijl 28% van deze incidenten te voorkomen zijn als er wordt geïnvesteerd in valpreventie. Bij SFNL geloven we dat investeren in preventie dé oplossing is, ook om meer maatschappelijk leed te voorkomen. Daarvoor is wel een andere manier van samenwerken en investeren nodig. Gemeenten zijn namelijk verantwoordelijk voor preventie, terwijl de meeste maatschappelijke kosten van valincidenten voor rekening van de zorgverzekeraars zijn. Door een Health Impact Bond op te zetten, bieden we een oplossing die zowel de ouderen als de gemeenten én de zorgverzekeraars ten goede komt. Onder de titel ‘Stevig Staan’, heeft de Health Impact Bond als doel om valincidenten onder 2.500 senioren in Noord-Limburg te verminderen door middel van diverse cursussen.

De Health Impact Bond ‘Stevig Staan’

Een Health Impact Bond is een financieringsinstrument waarbij (maatschappelijke) investeerders het kapitaal verschaffen voor een interventie. In deze impact bond investeren BNP Paribas, Rabobank, Bridges en daarnaast ook particulieren via Oneplanetcrowd in een programma voor ouderen gericht op valpreventie. De twee cursussen die in dit programma worden aangeboden, hebben in het verleden al laten zien dat ze leiden tot minder valincidenten bij de deelnemers. In de Health Impact Bond Stevig Staan wordt het aantal valincidenten bij de deelnemende ouderen gedurende twee jaar gemeten. Wanneer de resultaten van de interventie positief zijn, zorgt dat voor besparingen bij zorgverzekeraars, zorgkantoren (verpleeghuiszorg) en gemeenten (thuiszorg). Deze baten zijn gezamenlijk een stuk groter dan de kosten van de interventie zelf, waardoor een maatschappelijk positieve business case ontstaat. De zeven deelnemende gemeenten in Noord-Limburg, zorgverzekeraars VGZ en CZ en het VGZ Zorgkantoor zijn bereid om deze baten grotendeels uit te betalen aan de investeerders.

1. Om een maatschappelijke uitdaging aan te pakken wordt een contract gesloten tussen de overheid, sociaal ondernemer en investeerders. Hierin zegt de overheid toe een bepaald rendement te bieden voor een vooraf gedefinieerd gunstig resultaat met sociale impact. 2. Op basis van het contract haalt de intermediair vooraf geld op bij investeerders. 3. De sociaal ondernemer ontvangt het benodigde werkkapitaal om het gespecificeerd resultaat te kunnen bewerkstelligen. 4. De sociaal ondernemer gaat aan de slag met de doelgroep en een onafhankelijke evaluator bepaalt in welke mate de vooraf gedefinieerde resultaten bereikt zijn. 5. Gebaseerd op de mate waarin het resultaat is bereikt, zoals bepaald door de onafhankelijke beoordelaar, betaalt de overheid investeerders uit.

Het valpreventieve programma

Door middel van een publiek-private samenwerking financieren en organiseren gemeenten, zorgverzekeraars, De Zorggroep en Social Finance NL een programma rondom valpreventie voor in totaal 2.500 ouderen met een verhoogd valrisico in Noord-Limburg. Met een programma gedurende 5 jaar (en 3 maanden) en 500 deelnemers per jaar trachten we ernaar om 3.940 valincidenten bij deze ouderen te voorkomen.

Het programma wordt uitgevoerd onder leiding van De Zorggroep. Gezamenlijk met lokale fysiotherapeuten, zorgprofessionals en sociaal werkers worden ouderen gerekruteerd en een valpreventief beweegaanbod aangeboden. De aanpak van het programma bestaat uit de volgende stappen:

  • Toeleiding: werven van ouderen via vitaliteitsbijeenkomsten, de inzet van zorgprofessionals en een uitgebreide communicatie campagne;
  • Screening: per jaar zullen ongeveer 1.480 ouderen door fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals worden gescreend op hun valrisico en kwetsbaarheid;
  • Interventie: de ouderen met een verhoogd valrisico wordt geadviseerd om deel te nemen aan één van de twee interventies: Vallen Verleden Tijd of In Balans. Deze interventies worden uitgevoerd door gekwalificeerde fysiotherapeuten en beweegdocenten. De andere ouderen worden geadviseerd over ander aanbod (buiten de Health Impact Bond).

In januari 2023 zijn de eerste ouderen gestart met het programma. Op onze website en via social media zullen we verslag doen over de ontwikkelingen in het programma.

SFNL met de Health Impact Bond in de media

In de podcastaflevering van Money Matters onderzoekt Ruben samen met Björn de mogelijkheden van een Health Impact Bond.

In het BNR middagprogramma legt Ruben uit hoe resultaatgericht werken en financieren er in de praktijk uit kan zien aan de hand van de Health Impact Bond Stevig Staan.

Ruben Koekoek is door de Financiële Telegraaf geïnterviewd over de Health Impact Bond Stevig Staan en de crowdfundingactie die  hieraan gekoppeld was.

Ga naar de bovenkant