Health Impact Bond ‘Stevig Staan’

Nieuwe financieringsconstructie om valincidenten te verminderen

Jaarlijks belanden bijna 100.000 ouderen na een valincident op de spoedeisende hulp en ruim 5000 overlijden als gevolg van een valincident. Deze cijfers kosten naar schatting €1,2 miljard terwijl 28% van deze incidenten te voorkomen zijn als er wordt geïnvesteerd in valpreventie. Bij SFNL geloven we dat investeren in preventie dé oplossing is, ook om meer maatschappelijk leed te voorkomen. Daarvoor is wel een andere manier van samenwerken en investeren nodig. Gemeenten zijn namelijk verantwoordelijk voor preventie, terwijl de meeste maatschappelijke kosten van valincidenten voor rekening van de zorgverzekeraars zijn. Door een Health Impact Bond op te zetten, bieden we een oplossing die zowel de ouderen als de gemeenten én de zorgverzekeraars ten goede komt. Onder de titel ‘Stevig Staan’, heeft de Health Impact Bond als doel om valincidenten onder 2.500 senioren in Noord-Limburg te verminderen door middel van diverse cursussen.

De Health Impact Bond ‘Stevig Staan’

Een Health Impact Bond is een financieringsinstrument waarbij (maatschappelijke) investeerders het kapitaal verschaffen voor een interventie. In deze impact bond investeren BNP Paribas en particulieren via Oneplanetcrowd een programma voor ouderen gericht op valpreventie. De twee cursussen die in dit programma worden aangeboden, hebben in het verleden al laten zien dat ze leiden tot minder valincidenten bij de deelnemers. In de Health Impact Bond Stevig Staan wordt het aantal valincidenten bij de deelnemende ouderen gedurende twee jaar gemeten. Wanneer de resultaten van de interventie positief zijn, zorgt dat voor besparingen bij zorgverzekeraars, zorgkantoren (verpleeghuiszorg) en gemeenten (thuiszorg). Deze baten zijn gezamenlijk een stuk groter dan de kosten van de interventie zelf, waardoor een maatschappelijk positieve business case ontstaat. De zeven deelnemende gemeenten in Noord-Limburg, zorgverzekeraars VGZ en CZ en het VGZ Zorgkantoor zijn bereid om deze baten grotendeels uit te betalen aan de investeerders.

Het valpreventieve programma

Door middel van een publiek-private samenwerking financieren en organiseren gemeenten, zorgverzekeraars, De Zorggroep en Social Finance NL een programma rondom valpreventie voor in totaal 2.500 ouderen met een verhoogd valrisico in Noord-Limburg. Met een programma gedurende 5 jaar (en 3 maanden) en 500 deelnemers per jaar trachten we ernaar om 3.940 valincidenten bij deze ouderen te voorkomen.

Het programma wordt uitgevoerd onder leiding van De Zorggroep. Gezamenlijk met lokale fysiotherapeuten, zorgprofessionals en sociaal werkers worden ouderen gerekruteerd en een valpreventief beweegaanbod aangeboden. De aanpak van het programma bestaat uit de volgende stappen:

  • Toeleiding: werven van ouderen via vitaliteitsbijeenkomsten, de inzet van zorgprofessionals en een uitgebreide communicatie campagne;
  • Screening: per jaar zullen ongeveer 1.480 ouderen door fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals worden gescreend op hun valrisico en kwetsbaarheid;
  • Interventie: de ouderen met een verhoogd valrisico wordt geadviseerd om deel te nemen aan één van de twee interventies: Vallen Verleden Tijd of In Balans. Deze interventies worden uitgevoerd door gekwalificeerde fysiotherapeuten en beweegdocenten. De andere ouderen worden geadviseerd over ander aanbod (buiten de Health Impact Bond).

Investeer mee!

Ook particuliere investeerders kunnen nu investeren in de Health Impact Bond Stevig Staan. Een investering die naar verwachting financieel rendement oplevert én bijdraagt aan een gezonder en fijner leven voor ouderen. Met een totale investering van €1,55 miljoen, waarvan €775.000 (50%) door crowdfunders via Oneplanetcrowd zal worden gefinancierd, wordt een programma van vijf jaar en drie maanden mogelijk gemaakt voor 2.500 deelnemende ouderen. Op deze manier kan iedereen investeren in een programma dat ervoor zorgt dat ouderen minder vallen en zo vitaler ouder worden. Ook krijgt de investeerder regelmatig een update hoe het programma vordert en hoeveel valincidenten zijn voorkomen. Het rendement hangt direct af van het succes van het programma wat zich nog zal moeten uitwijzen en heeft daardoor een vrij hoog risico.

Lees meer over de investeringsmogelijkheden en de risico’s in het informatiememorandum op de investeringspagina van Oneplanetcrowd.

Ga naar de investeringspagina