INTERMEDIAIR

Social Finance NL brengt partijen bij elkaar in resultaatgerichte samenwerkingen, zoals Social Impact Bonds.

Daarbij begeleiden en verbinden we overheden, investeerders en uitvoerders, structureren we de deal en werken we volgens de methode van performance management aan het continu verbeteren en evalueren van de impact om zo te zorgen voor een nog grotere impact.

Social Finance NL Intermediair

Impact Bonds

In onze rol als intermediair zijn wij de spil tussen de partijen in een impact bond, we spreken de taal van de investeerders, maar ook die van de overheid.

We weten tegen welke uitdagingen de ondernemers aanlopen en zorgen voor een constructief proces om elkaar te versterken en maatschappelijke impact te maken.

Daarbij wordt ook gekeken wat er gedaan kan worden om de onderlinge afspraken door te ontwikkelen.

We werken aan verschillende vormen van impact bonds, of in sommige gevallen komt dit samen in een resultatenfonds.

Meer daarover lees je op de Social Impact Bonds pagina. De naam van de impact bond verandert vaak mee op basis van de partij die de baten ontvangt, de outcome payer.

Inmiddels onderscheiden we drie verschillende impact bonds:

1. Social Impact Bonds

SFNL Jeugdzorg

De Social Impact Bond (SIB) is de meest bekende vorm van een impact bond.

De uitbetalende partij is doorgaans de overheid en de vraagstukken spelen zich af in het sociaal domein, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidstoeleiding of jeugdzorg.

Hierbij is de lokale of centrale overheid vaak ook de partij die de maatschappelijke baten ervaart die met de social impact bond gerealiseerd worden

Meer lezen

2. Health Impact Bonds

Wanneer de uitbetalende partij een zorgverzekeraar (of zorgkantoor) is, spreken we over een Health Impact Bond (HIB).

Vanzelfsprekend spelen de vraagstukken zich dan ook af in het zorgdomein.

Voorbeelden hiervan zijn de Health Impact Bond Valpreventie waar we aan werken in Noord-Limburg, en thema’s als de preventie van Diabetes Type-II.

In het Nederlands zorgsysteem is er vaak overlap met zorg en sociaal domein, zo kan het voorkomen dat de baten van valpreventie zowel bij een gemeente als de zorgverzekeraar ervaren worden.

MEER LEZEN
Ouderen Valpreventie

3. Development Impact Bonds

Development Impact Bond

Een Development Impact Bond (DIB) is een vreemde eend in de bijt.

We spreken hier van als een filantropische organisatie zich inzet als outcome payer. Vaak gebeurt dit op het thema van ontwikkelingssamenwerking, wanneer de overheid niet of niet voldoende in staat is om de logische rol van outcome payer op te pakken.

Het thema kan vervolgens uiteenlopen, maar sluit vaak aan bij de doelstellingen van de filantropische organisatie.

Een goed voorbeeld van een Development Impact Bond is de West-Palestina DIB, ontwikkeld door Social Finance UK en met FMO als investeerder.

MEER LEZEN

Performance Management

Een belangrijk onderdeel van onze rol als intermediair tijdens de looptijd van de impact bond is performance management.

Een impact bond loopt vaak meerdere jaren en daarom is het cruciaal dat deze mee kan ontwikkelen op basis van lessen uit de interventie, maar ook vanuit het veld.

We maken gebruik van kwalitatieve en kwantitatieve data om deze inzichten te vertalen naar tastbare handvatten voor een continu leerproces.

Monitoren bijsturen en evalueren

Klik op de afbeelding om deze in groot formaat te bekijken

SFNL Performance Management

Meer weten?

Wil je meer weten over onze rol als intermediair of wil je ons inschakelen? Neem dan contact met ons op.

Ja, ik wil meer informatie