INTERMEDIAIR

Social Finance NL brengt partijen bij elkaar voor resultaatgerichte samenwerkingen zoals (Social) Impact Bonds.

Een impact bond is een financieringsinstrument waarbij privaat geld wordt ingezet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Wij begeleiden en verbinden overheden, investeerders en uitvoerders en structureren de samenwerking. Volgens de methode van performance management werken we aan het continu verbeteren en evalueren van de impact.

Social Finance NL Intermediair

IMPACT BONDS

In onze rol als intermediair zijn wij de spil tussen de partijen in een impact bond: de investeerder, ondernemer en outcome payer. De laatste is vaak een (lokale) overheid of een filantroop.

We spreken de taal van de investeerders, maar ook die van de overheid. We weten tegen welke uitdagingen de ondernemers aan lopen en zorgen voor een constructief proces om elkaar te versterken en maatschappelijke impact te maken.

Ook wordt bekeken wat kan worden gedaan om de onderlinge afspraken door te ontwikkelen.

We werken aan verschillende vormen van impact bonds. In sommige gevallen komt dit samen in een resultatenfonds. Meer daarover lees je op de Social Impact Bonds pagina.

De naam van de impact bond verandert vaak mee op basis van de partij die de baten ontvangt: de outcome payer. Een voorbeeld hiervan is een health impact bond met de zorgverzekeraar als outcome player.

Inmiddels onderscheiden we drie verschillende impact bonds:

1. Social Impact Bonds

SFNL Jeugdzorg

De Social Impact Bond (SIB) is de bekendste vorm van een impact bond.

De uitbetalende partij is doorgaans de overheid en de vraagstukken spelen zich af in het sociaal domein, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidstoeleiding of jeugdzorg.

Hierbij is de lokale of centrale overheid vaak ook de partij die de maatschappelijke baten ervaart die met de social impact bond worden gerealiseerd.

2. Health Impact Bonds

Wanneer de uitbetalende partij een zorgverzekeraar (of zorgkantoor) is, spreken we over een Health Impact Bond (HIB).

Vanzelfsprekend spelen de vraagstukken zich dan ook af in het zorgdomein.

Voorbeelden hiervan zijn de Health Impact Bond Valpreventie waar we in Noord-Limburg aan werken, en thema’s als de preventie van Diabetes Type-II.

In het Nederlandse zorgsysteem is vaak overlap tussen zorg en het sociaal domein. Zo kan het voorkomen dat de baten van valpreventie zowel bij een gemeente als de zorgverzekeraar worden ervaren.

Ouderen Valpreventie

3. Development Impact Bonds

Development Impact Bond

Een Development Impact Bond (DIB) is een vreemde eend in de bijt.

We spreken hiervan als een filantropische organisatie zich inzet als outcome payer. Vaak gebeurt dit op het thema van ontwikkelingssamenwerking, wanneer de overheid niet of onvoldoende in staat is om de logische rol van outcome payer op te pakken.

Het thema sluit vaak aan bij de doelstellingen van de filantropische organisatie.

Een goed voorbeeld van een Development Impact Bond is de West-Palestina DIB, ontwikkeld door Social Finance UK en met FMO als investeerder.

PERFORMANCE MANAGEMENT

Performance management is een belangrijk onderdeel van onze rol als intermediair tijdens de looptijd van de impact bond.

Een impact bond loopt vaak meerdere jaren en daarom is het cruciaal dat deze mee kan ontwikkelen op basis van lessen uit de interventie, maar ook vanuit het veld.

We maken gebruik van kwalitatieve en kwantitatieve data om deze inzichten te vertalen naar tastbare handvatten voor een continu leerproces.

Monitoren bijsturen en evalueren

Klik op de afbeelding om deze in groot formaat te bekijken

SFNL Performance Management

MEER  WETEN?

Wil je meer weten over onze rol als intermediair of wil je ons inschakelen? Neem dan contact met ons op.