Project omschrijving

Intermediair Health Impact Bond Valpreventie

Een groep van zeven gemeenten in Noord-Limburg heeft samen met zorgverzekeraar VGZ, kennispartners Vilans en Veiligheid NL en een aantal lokale stakeholders een unieke ketenaanpak ontwikkeld om valongelukken onder ouderen te verminderen. In de komende vijf jaar worden zo’n 7000 ouderen uit de regio gescreend op valrisico en mobiliteitsproblemen. Ook worden zij bewust gemaakt van wat ze zelf preventief kunnen doen.

2500 van hen, de ouderen met verhoogd valrisico, worden begeleid naar een gericht beweegaanbod en ondersteuning op maat. Met deze interventie wordt de kans op vallen verkleind en worden ouderen bewust van de maatregelen die zelf kunnen nemen, zoals meer verlichting in huis of frequenter de bril laten controleren.

Het effect hiervan is minder valincidenten, minder opnames bij de Spoedeisende Hulp en verbetering in balans en spierkracht.

Vraag samenwerkende gemeenten

Onderzoek van VeiligheidNL, Vilans en Erasmus MC laat zien dat deze interventie 1,6 euro aan maatschappelijke baten oplevert voor elke geïnvesteerde euro. Tegelijkertijd vallen die baten bij verschillende partijen, over meerdere jaren. Om valpreventie duurzaam te financieren zijn innovatieve, integrale financieringsmodellen nodig.

Uit dit gedachtengoed is de Health Impact Bond opgezet. Dat heeft partijen ertoe gebracht om Social Finance NL aan te trekken als adviseur bij het opzetten van deze Impact Bond en als intermediair in het aantrekken van externe financiers.

Aanpak SFNL

Social Finance NL vertaalt het projectplan naar een financiële business case, identificeert indicatoren en stelt een meetplan op. Bovendien ondersteunt SFNL de samenwerkende partijen bij het mogelijk maken van uitbetaling voor geleverde resultaten.

Resultaat

De Health Impact Bond is momenteel volop in ontwikkeling. Naar verwachting volgt de lancering voor de zomer, waarna na de zomer de start van het inhoudelijke programma kan beginnen.

Bekijk al onze projecten
Project Health Impact Bond Valpreventie
Jaar 2020
Type Intermediair
Partijen Social Finance NL
VeiligheidNL
Vilans
Erasmus MC
Locatie Noord-Limburg
Op de hoogte blijven van onze projecten?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief