WAT WE DOEN

Social Finance NL ondersteunt organisaties bij het meten en kwantificeren van hun impact en het inrichten van duurzame (publiek-private) samenwerkingsverbanden

Wil jij aan je relaties inzichtelijk maken wat de echte waarde van je organisatie is? Of werk je bij een fonds of overheidsinstelling en wil je effectiever besluiten kunnen nemen en sturen op impact?

SFNL laat geld en impact hand in hand gaan. Door maatschappelijke waarde inzichtelijk te maken en mee te nemen in iedere businesscase maken we zachte waarden hard. We brengen vervolgens de juiste partijen bij elkaar en zetten vernieuwende manieren van financieringen in, waardoor maatschappelijke problemen effectiever en duurzamer kunnen worden opgelost

DIENSTEN

Bij Social Finance NL staat maatschappelijke waarde centraal in al onze diensten en activiteiten. Hierin onderscheiden we de volgende onderdelen:

Veelgestelde Vragen

Adviseren

Social Finance NL adviseert organisaties bij het financieren, meten en vergroten van maatschappelijke impact.

Impactanalyses

Maatschappelijke businesscases

Haalbaarheidsstudies

Impact inzichtelijk maken

Advisory

Doen

We brengen partijen bij elkaar, structureren en managen resultaatgerichte samenwerkingen zoals Social Impact Bonds.

Impact Bonds

Impact investeren

Monitoren en Evalueren

Resultatenfonds

Veelgestelde Vragen

Inspireren

Social Finance NL deelt haar kennis door middel van evenementen, rapporten, blogs, sociale media en een leergang om zo het ecosysteem van financiers, overheden en ondernemers te activeren op het gebied van resultaatfinanciering.

Podcast Money Matters

Evenementen

Publicaties

Workshops

RESULTAATFINANCIERING

Social Finance NL Intermediair

Een belangrijk onderdeel van ons werk is het opzetten van methodieken om resultaatgericht te werken en resultaatgerichte financieringen te realiseren.

Bij resultaatfinanciering betalen partijen als overheden of filantropen niet langer voor inspanning, maar voor bewezen behaalde resultaten.

De meest gebruikte vormen van resultaatfinanciering zijn Social Impact Bonds en Outcomes Funds.

AANPAK

De werkwijze van Social Finance NL begint altijd bij het begrijpen van de kern van het maatschappelijke probleem.

De volgende stap is het definiëren en meten van de gewenste impact.

Wanneer dit helder is, kunnen we innovatieve oplossingen gaan ontwikkelen.

Deze pakken we aan in resultaatgerichte samenwerkingen, waarbij we continu monitoren en evalueren hoe het gaat.

De kennis die we opbouwen, delen we vervolgens weer in ons netwerk en ecosysteem.

Meer weten over de werkwijze van Social Finance NL?

Klik op de afbeelding om deze in groot formaat te bekijken

De aanpak van Social Finance NL kan worden opgedeeld in een cirkel van 6 fases die elkaar opvolgen: 1. kern van maatschappelijke vraagstukken begrijpen, 2. impact definiëren en meten, 3. ontwikkelen van innovatieve oplossingen, 4. opzetten van resultaatgerichte samenwerkingen, 5. monitoren, bijsturen en evalueren, 6. opbouwen en delen van kennis

ONZE KLANTEN OVER ONS

“Wij werken met Social Finance NL zeer prettig samen. Het is een echt partnerschap. Er is goede afstemming en er wordt buiten traditioneel zeer strakke opdrachtkaders gezocht naar nieuwe wegen. Hierdoor zijn wij in staat op een innovatieve manier tot een adequate oplossing te komen. Bestuurders en medewerkers van alle lagen van onze organisatie zijn zeer tevreden over de samenwerking en we gaan graag door naar een volgende fase.”

Marco Florijn, programmaleider Jongeren INC bij FNO

“We hebben geluk gehad dat we Social Finance NL zijn tegengekomen. Zij inspireerden ons met de methodologie van Social Impact Bonds en gaven internationale voorbeelden van resultatenfondsen. Dit fonds is een pilot, maar eigenlijk is het al een succes! Het feit dat we niet allen maar praten over hoe dingen anders moeten worden geregeld, toont aan dat er iets gebeurt. Steeds meer partijen zijn geïnteresseerd, willen meer weten en zijn bereid om te leren. Ook in de provincie leeft het en dat is erg belangrijk.”

Henri Swinkels, gedeputeerde provincie Noord-Brabant

“Uniek: voor het eerst wisselden gemeenten, financiers en uitvoerende partijen ervaringen uit rondom de vraag: hoe kunnen Social Impact Bonds, resultaatfinanciering en impact investing helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken?
Social Finance NL heeft er een levendige sessie van gemaakt: er was aandacht voor kennismaking, veel interactie en we gingen aan de slag met concrete opgaven. Er was veel betrokkenheid.”

Paulien Knoester, beleidsmedewerker Gemeente Utrecht

WIJ WERK(T)EN ONDER ANDERE MET

Ministerie Sociale Zaken Werkgelegenheid
FNO
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Gemeente Rotterdam

MEER WETEN?

Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.