Skip links

WAT WIJ DOEN


Social Finance NL zorgt voor het opschalen van impact. Er is een nieuwe, effectievere manier nodig om onze maatschappelijke vraagstukken op te lossen en gelijke kansen te creëren. Een omgeving met meer sociale samenwerking zorgt voor een effectieve aanpak hiervan. Met vernieuwende samenwerkingen en kennisdeling tussen overheid, sociaal ondernemers en (impact)investeerders ontstaat een duurzame, effectieve oplossing voor maatschappelijke vraagstukken. Hierbij maakt Social Finance NL gebruik van een resultaatgerichte methodiek en datagedreven analyses en impactmeting.

RESULTAATGERICHT FINANCIEREN


Bij Social Finance NL staat de inhoud voorop, waarbij we duurzame maatschappelijke resultaten willen bereiken voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving, en waarbij we sturen op deze maatschappelijke uitkomsten. Dit doen we voor een belangrijk deel door middel van het opzetten van resultaatgerichte financieringen. Hiermee betalen partijen als overheden of filantropen niet langer voor inspanning, maar voor bewezen behaalde resultaten.

Een voorbeeld van resultaatgerichte financieringen zijn Social Impact Bonds (SIBs), waarbij impactinvesteerders betrokken worden om maatschappelijke uitvoerders van werkkapitaal te voorzien. Een overheid of filantroop betaalt de investeerders afhankelijk van het behaalde resultaat uit.

Wij beginnen bij de kern van het maatschappelijke probleem en doen onderzoek naar de kansen en uitdagingen van vraagstukken en brengen mogelijke oplossingen in kaart. Daarbij maken we altijd gebruik van zowel data-analyse als kwalitatieve input.

Infographic over de werking van een resultatenfonds

SOCIAL IMPACT BONDS


Bij de aanpak van maatschappelijke uitdagingen niet langer betalen voor inspanning, maar voor bewezen resultaat; dat kan met Social Impact Bonds (SIBs). Door een partnerschap aan te gaan met sociale ondernemers en maatschappelijke investeerders kunnen overheden op een resultaatgerichte manier investeren in betere resultaten voor kwetsbare doelgroepen, waarbij zij alleen betalen indien de maatschappelijke resultaten behaald zijn.

Voor een volledig overzicht van de Social Impact Bonds wereldwijd, bezoek de Social Finance Impact Bond Global Database.

SOCIAL IMPACT BOND GLOBAL DATABASE

VOORBEELDPROJECTEN


KENNISDELING


Naast het bedienen van haar klanten stelt Social Finance NL zich ten doel om een social finance-ecosysteem in Nederland op te bouwen. Hiervoor is kennis en capaciteit nodig bij overheden, sociaal ondernemers, sociaal investeerders en intermediairs. Om dat te creëren werken we intensief samen met partners in het veld, zoals Social Enterprise NL en haar leden, maar ook gemeenten, provincies en ministeries. Wij doen dit onder andere door in te zetten op kennisdeling, bijvoorbeeld door het schrijven van rapporten, het houden van seminars en de organisatie van een leergang voor ambtenaren op het gebied van resultaatfinanciering.

Een concreet initiatief hierbij is een evenement rondom het vijfjarig bestaan van Social Impact Bonds in Nederland. Daarnaast willen wij actief bijdragen aan het stimuleren van het ecosysteem, specifiek aan de kant van investeerders en overheid. Onderdeel daarvan is een initiatief om Nederland aan te sluiten bij de internationale beweging van de Global Steering Group for Impact Investing (voorheen de G8 Taskforce for Impact Investing) en het oprichten van een nationale adviesraad (NAB, National Advisory Board) waarin alle sectoren van dit groeiende ecosysteem bijdragen aan de vooruitgang van sociaal ondernemerschap en impactfinanciering in Nederland.

ONZE KLANTEN


Return to top of page