SOCIAL IMPACT BONDS

Social Finance NL adviseert overheden en filantropen bij de ontwikkeling van Social Impact Bonds. Een Social Impact Bond (SIB) is een financieringsinstrument waarbij privaat geld wordt ingezet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. In plaats het traditionele model van subsidies verstrekken, wordt op projectbasis een hechte samenwerking aangegaan met uitvoerders, investeerders en soms een intermediair. Vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt over doelstellingen en resultaten die behaald moeten worden voor de doelgroep die centraal staat.

Private investeerders dragen het financiële risico, maar kunnen daar ook voor beloond worden. Een onafhankelijke partij meet of de gestelde doelen zijn behaald. Wanneer dat gelukt is, betaalt de overheid of filantroop de investeerders terug met rendement. Zijn de resultaten niet volgens afspraak, dan zijn de investeerders hun geld kwijt. Deze vorm van financiering wordt ook wel resultaatfinanciering genoemd.

Hoe werkt een Social Impact Bond?

De drie belangrijkste spelers in een SIB zijn:

  1. (impact) Investeerder – verschaft kapitaal aan de:
  2. Uitvoerder – draagt bij aan de oplossing van een maatschappelijk probleem.
  3. Outcome payer (vaak (lokale) overheid of filantroop) – heeft zich vooraf gecommitteerd om, wanneer de afgesproken resultaten behaald zijn, de investering inclusief vooraf afgesproken rendement, terug te betalen aan de investeerder.

Als de afgesproken resultaten niet behaald zijn, hoeft de outcome payer de investeerder niet te betalen. Het risico of de resultaten al dan niet behaald worden, verschuift daarmee van de outcome payer naar de investeerder.

Het schema illustreert de werking van een SIB. Klik op het schema om het op volledige grootte te bekijken.

Voordelen van een Social Impact Bond

Uitkomsten van de doelgroep komen voorop te staan in het programma, met meer ruimte om de behoefte van de doelgroep voorop te stellen, in plaats van de behoeften van een systeem

Kennis delen

Verschillende partijen kunnen elkaars kennis en kunde optimaal benutten vanuit de rol die het beste bij hen aansluit

Overheden investeren

Overheden kunnen investeren in maatschappelijke projecten zonder zelf het financiële risico te dragen

Private investeerders

Private investeerders kunnen investeren in betere resultaten voor kwetsbare doelgroepen met de kans op financieel rendement

Kennis opbouwen

Er wordt kennis opgebouwd van de effectiviteit van sociale interventies wat kan woorden ingezet voor betere resultaten voor kwetsbare doelgroepen

Voorbeeld van een Social Impact Bond

De eerste Social Impact Bond in Nederland werd gesloten in Rotterdam.

Daar investeerde ABN AMRO en Start Foundation gezamenlijk ongeveer EUR 700.000,- in de social enterpise De Buzinezzclub. Met dit geld begeleidde de Buzinezzclub 160 jongeren uit de bijstand naar een baan.

Er werd gemeten in hoeverre de jongeren sneller een duurzame baan vonden en de bijstand verlieten dan een (historische) controlegroep. Elke dag dat een jongere eerder uit de uitkering komt scheelt de gemeente gemiddeld EUR 40,-.

Deloitte berekende de besparingen voor de gemeente Rotterdam. Vanuit deze besparingen werden de investeerders terugbetaald met rendement.

0
Initiële investering
0
Jongeren uit de bijstand begeleid naar een baan
0
Besparing per persoon per dag

SFNL en Social Impact Bonds

Waarom Social Finance

Social Finance NL adviseert overheden en filantropen bij de ontwikkeling van SIBs. Wij zien impact bonds vooral als een middel om systeemverandering en maatschappelijke impact te realiseren.

Het is niet in iedere situatie het optimale instrument om effectief impact te maken. Daarom ondersteunen we partijen graag met het verdiepen van maatschappelijke vraagstukken, het in kaart brengen van de maatschappelijke kosten en baten, potentiële partners/stakeholders om vervolgens de beste oplossingsrichtingen in kaart te brengen.

Dat doen vanuit een adviesrol, maar SFNL kan ook de rol van de intermediair vervullen.

Wil je weten of jouw maatschappelijke project zich leent voor financiering middels een Social Impact Bond?

Check het hier

Meer over Social Impact Bonds

Veelgestelde Vragen

Veelgestelde vragen over Social Impact Bonds

Meer lezen
Feiten en Fabels

Feiten en fabels over Social Impact Bonds

Meer lezen
Rapportage 5 jaar SIB

Rapport over 5 jaar Social Impact Bonds in Nederland

Meer lezen
Database Social Impact Bonds

Social Impact Bonds Global Database

Meer lezen

Rapport over kansen en uitdagingen in Nederland

Meer lezen

Resultatenfondsen (Outcomes Fund)

Wanneer verschillende resultaatcontracten bij elkaar worden gebracht onder een fonds, dan spreken we van een resultatenfonds. Dit is een pot met geld dat gericht ingezet wordt voor het uitbetalen op maatschappelijke resultaten.

Door dit in een fonds te organiseren, kunnen meerdere initiatieven met dezelfde outcome payer afspraken maken, zonder dat voor ieder contract opnieuw het wiel wordt uitgevonden. Een manier om Social Impact Bonds op te schalen dus.

Deze initiatieven kunnen vervolgens individueel of gezamenlijk investering halen. Het resultatenfonds wordt vaak bestuurd vanuit de organisatie die het geld verstrekt. Dit kan komen van overheden, maar ook vanuit filantropie.

Schematisch ziet een resultatenfonds er als volgt uit. Klik op het schema om het op volledige grootte te bekijken.

Voordelen van een resultatenfonds

Besparingen

Vaak zijn besparingen gefragmenteerd over verschillende potjes. Met een resultatenfonds wordt uit één fonds terugbetaald.

Feiten en Fabels

Een (SIB) deal maken kost veel tijd, waardoor alleen grotere deals kosteneffectief kunnen worden gemaakt.

Private investeerders

Een resultatenfonds maakt één raamwerk voor meerdere deals. Een resultatenfonds staat los van een beleidsperiode waarin subsidies besteed moeten worden. Geld blijft in het fonds als het niet wordt uitgegeven.

Social Finance NL adviseert bij de ontwikkeling van een resultatenfonds. Ook biedt SFNL als intermediair ondersteuning bij het inrichten van resultaatcontracten voor interventies die resultaten behalen waarvoor uit het resultatenfonds wordt uitbetaald.

Voorbeeld van een resultatenfonds

We ondersteunden de Provincie Noord-Brabant bij de ontwikkeling van een resultatenfonds opgezet onder de noemer ‘Brabant Outcomes Fund’. Lees hier meer over dit fonds.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Social Impact Bonds of de resultatenfondsen? Neem dan contact met ons op.

Ja, ik wil meer informatie