ADVIES

Social Finance NL helpt overheden, sociaal ondernemers en financiers bij het meten, financieren en vergroten van maatschappelijke impact.

Daarbij werken we volgens vastgestelde methodieken en datagedreven analyses met de focus op resultaat. Dit doen we met name voor overheden en (vermogens)fondsen om hen te ondersteunen bij het resultaatgerichter werken en financieren. We adviseren partijen op meerdere vlakken, denk aan strategisch advies en impactanalyses.

Ook wanneer we als intermediair werken aan de ontwikkeling van Social Impact Bonds, beginnen we soms met een adviesproject.

Wij zien impact bonds vooral als een middel om systeemverandering en maatschappelijke impact te realiseren. Het is niet in iedere situatie het optimale instrument om effectief impact te maken. Om de beste oplossingsrichtingen in kaart te brengen, ondersteunen we partijen daarom graag met het verdiepen van maatschappelijke vraagstukken, het in kaart brengen van de maatschappelijke kosten/baten en potentiële partners en stakeholders.

Social Finance NL Intermediair

AANPAK

Ons advieswerk is grotendeels in te delen in vier thema’s die aansluiten bij onze aanpak:

 1. De kern van het maatschappelijk vraagstuk begrijpen.
 2. De impact definiëren en meten.
 3. Het ontwikkelen van innovatieve oplossingen.
 4. Het opzetten van resultaatgerichte samenwerkingen.

Klik op de afbeelding om deze in groot formaat te bekijken

Thema's in ons advieswerk

1. Kern van maatschappelijk vraagstuk begrijpen

Om effectieve oplossingen te implementeren is het van belang dat we eerst weten wat de kern van het vraagstuk is. Ook beter onderzoek naar de belangrijkste uitgangspunten daarvan is nodig.

Belangrijke vragen die we daarbij stellen zijn:

 • Wat gebeurt er nu al, welke interventies werken wel/niet en waarom?
 • Hoe kunnen we data inzetten om te constateren welke doelgroep het meest met dit probleem worstelt, en welke resultaten nu behaald worden?
 • Wat zijn de maatschappelijke baten bij betere resultaten?
 • Wie profiteren van die baten en kunnen we die waarde kapitaliseren?

Projectvoorbeelden van ons onderzoekswerk zijn onder andere het uitvoeren van impactanalyses en haalbaarheidsstudies. Ook zoeken we de samenwerking op met ons internationale netwerk, bijvoorbeeld met het Social Finance Digital Lab, om met digitale tools data effectiever in te zetten en beter te kunnen sturen op de inzichten die uit onderzoek worden verkregen.

Voorbeeldprojecten

2. Impact definiëren en meten

Een cruciale stap die resultaatgericht werken anders maakt dan reguliere processen is dat deze werkwijze partijen dwingt om helder te zijn over de doelstellingen van een project. Daarom hebben we inmiddels veel kennis ontwikkeld over het definiëren van impact en impactdoelstellingen.

Hierbij zetten we tools in als een Theory of Change, maar gaan we ook het gesprek aan met de doelgroep om uit te vinden welke resultaten voor duurzame impact zorgen. We helpen organisaties bij het definiëren van deze resultaten en het implementeren ervan in hun programma’s.

Belangrijke vragen die we daarbij stellen zijn:

 • Wat is succes voor de doelgroep? Hoe definiëren ze dat zelf?
 • Hoe vertalen resultaten en impact zich tot de doelstellingen van de betrokken organisaties of programma’s?
 • Hoe kunnen de resultaten gemeten worden?
 • Hoe kunnen we de maatschappelijke baten vertalen naar financiële waarde van impactdoelstellingen?

Voorbeeldprojecten

3. Ontwikkelen van innovatieve oplossingen

Vaak zijn de passende oplossingen voor een maatschappelijk vraagstuk nog niet voorhanden, of is de juiste match nog niet gemaakt.

Social Finance NL ondersteunt organisaties bij het identificeren van de voorwaarden van oplossingen, bijvoorbeeld aan de hand van een programma van eisen. Vervolgens betrekt Social Finance NL partners om nieuwe oplossingen te ontwikkelen die passen bij de uitkomsten van onderzoek en de impactdoelstellingen.

Vaak wordt hierbij verder gebouwd op basis van bewezen effectieve aanpakken van interventies in het veld, maar soms moeten we terug naar de basis. In dat laatste geval kunnen we onder andere bouwen op de methodiek van de Impact Incubator die door onze collega’s bij Social Finance UK is ontwikkeld.

Belangrijke vragen die we stellen zijn:

 • Welke interventies die elders al succes hebben laten zien, kunnen worden verbonden aan het vraagstuk?
 • Waar moet een oplossing aan voldoen om effectief te kunnen zijn in het bereiken van de doelstellingen voor de doelgroep?

Voorbeeldprojecten

4. Opzetten van resultaatgerichte samenwerkingen

Impact maken doe je niet alleen. Het is onze overtuiging dat betere oplossingen voortkomen uit samenwerkingen.

De financiële, sociale en publieke sector spelen allemaal een belangrijke rol bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en die brengen wij bij elkaar. Dit doen we onder andere door de ontwikkeling van Social Impact Bonds.

Vragen die we stellen bij dit thema zijn:

 • Welke financieringsvorm past het beste bij dit vraagstuk?
 • Welke partijen leveren een positieve bijdrage aan de oplossing van het vraagstuk?
 • Hoe kunnen de doelstellingen van de verschillende organisaties het beste op elkaar worden afgestemd?
 • Hoe kan de samenwerking het beste worden ingericht qua financiering, governance en uitvoering?

Voorbeeldprojecten

MEER WETEN?

Wil je meer weten over onze diensten of ben je op zoek naar advies? Neem dan contact met ons op.