Duurzame financiering Hart Academie voor nieuwkomers

Personeelstekort in de zorg is een groeiend maatschappelijk probleem. Dat geldt ook voor de hartzorg. De zorgvraag neemt toe. Vanwege betere behandelingen leven hartpatiënten langer. Dat betekent ook dat er steeds meer chronische patiënten zijn. Een echo is een belangrijk onderdeel van de diagnostiek, maar door een tekort aan echocardiografisten ontstaan hier wachtlijsten.

De Hart Academie binnen Cardiologie Centra Nederland (CCN) biedt een opleiding tot echocardiografist aan nieuwkomers met een medische achtergrond. De academie creëert daarmee op verschillende plekken maatschappelijke en financiële waarde. Aan de ene kant neemt het drempels weg voor hoogopgeleide nieuwkomers om op niveau in de zorg aan werk te komen. Aan de andere kant biedt het een oplossing voor de wachtlijsten in dit zorgdomein. De kosten van de opleiding voor deze nieuwe doelgroep zijn  hoger dan de reguliere opleiding. De uiteindelijke waarde die gecreëerd wordt  komt met name bij stakeholders zoals zorginstellingen, zorgverzekeraars, gemeenten, en het Ministerie van SZW terecht.

Vraag CCN en Golschmeding Foundation

Op dit moment wordt de Hart Academie voor nieuwkomers van CCN deels gefinancierd door de Goldschmeding Foundation. Het streven is om een duurzaam en schaalbaar financieringsmodel voor de academie voor nieuwkomers te ontwikkelen dat niet afhankelijk is van subsidies. Hiervoor dient samengewerkt te worden met relevante maatschappelijke stakeholders. CCN en Goldschmeding Foundation hebben Social Finance NL gevraagd om een businesscase op te stellen waarin ook de maatschappelijke waarde van de academie is meegenomen en stakeholders bereid worden gevonden om hieraan bij te dragen.

Aanpak SFNL

Om een duurzaam financieringsmodel te ontwikkelen hebben we de maatschappelijke impact van de Hart Academie inzichtelijk gemaakt aan de hand van het opstellen van een verandertheorie. Daarnaast hebben we interviews gehouden met stakeholders zoals ziekenhuizen, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het UAF en de Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa). Aan de hand van deze interviews, deskresearch en beschikbare data monetariseren we maatschappelijke impact, zodat deze kan worden opgenomen in de businesscase. Deze maatschappelijke businesscase vormt de basis voor het duurzame financieringsmodel.

Resultaat

Het resultaat van de impactanalyse is duidelijk. Het resultaat van de impactanalyse is duidelijk. De Hart Academie creëert een positief maatschappelijk resultaat, doordat zij bijdraagt aan betere integratie van nieuwkomers en zorgt ervoor dat zij hun kennis kunnen inzetten in de zorgsector. Hierdoor kan een bredere groep aan competente werknemers met een zorg-achtergrond bereikt kan worden om aan de stijgende (hart)zorgvraag in Nederland te kunnen voldoen.

Maar, inclusieve werkgever – de zorgaanbieder – investeert het meest, terwijl de baten elders vallen. Een eerlijkere verdeling van de baten zorgt voor een betere casus voor de inclusieve werkgever Om de Hart Academie te verduurzamen en de opleiding nog verder op te schalen naar meer ziekenhuizen, zorgaanbieders en andere specialismen, is het noodzakelijk dat er gezamenlijk wordt geïnvesteerd om het opleiden van nieuwkomers voor zorgaanbieders financieel mogelijk te maken.

De resultaten uit de impactanalyse zijn inzichtelijk gemaakt in een infographic. Op deze manier hopen we niet dat de  Hart Academie ook een voorbeeld kan zijn voor andere organisaties en maatschappelijke stakeholders. Want, het aanpakken van personeelstekorten (in de zorg) en de mogelijkheden voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt gaan hand in hand.

Project Duurzame financiering Hart Academie
Jaar 2023-2024
Type Advies, Onderzoek
Partijen Goldschmeding Foundation
Cardiologie Centra Nederland (CCN)
Open Embassy
Locatie Nederland

Podcast Money Matters

Vind je dit een interessant onderwerp? Luister dan naar onze podcast aflevering ‘Migratie in De Nieuwe Polder’ waarin host Ruben aan de hand van de essaybundel De Nieuwe Polder, in gesprek gaat met Annemiek Dresen en Manal Janbeh van NewBees over migratie in Nederland.