Ons ecosysteem

Social Finance NL helpt organisaties bij het meten, financieren en vergroten van maatschappelijke impact. Met onze aanpak zijn we een katalysator van een resultaatgerichte manier van werken en financieren en proberen we de wereld om ons heen te inspireren en mobiliseren om anders te gaan denken en werken. Hiervoor faciliteren samenwerking tussen overheden, filantropie, financiers enablers, uitvoerders en andere samenwerkingspartners. Door kennis en krachten te bundelen met deze partijen werkt SFNL hard aan een ecosysteem waarin een impact gedreven economie de norm is. Want, we geloven erin dat middels innovatieve samenwerkingen, maatschappelijke uitdagingen duurzaam en effectief kunnen worden opgelost.

Wat klanten en partners over ons zeggen

Na een lang en complex traject is het ons gelukt om een Health Impact Bond valpreventie voor elkaar te krijgen. Dat was zonder de inzet van Social Finance NL absoluut niet gelukt. Het werken vanuit een missie en daarin vast blijven geloven heeft ertoe geleid dat Social Finance NL uiteindelijk alle partijen wist te binden. Hun doorzettingsvermogen en creativiteit zijn bewonderenswaardig en maakt hen tot een hele betrouwbare samenwerkingspartner waarmee we het verschil kunnen maken en een maatschappelijke verandering op gang kunnen brengen.

Cécile Peeters, Beleidsadviseur (Positieve) Gezondheid Gemeente Venlo
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De samenwerking met Social Finance NL is door SZW als zeer positief ervaren. Social Finance NL is een enthousiaste club mensen met een duidelijke passie en bevlogenheid voor sociale, innovatieve ideeën. Social Finance NL heeft kennis van zaken en heeft in korte tijd een mooi onderzoeksrapport afgeleverd. Het is uitzonderlijk hoe goed SFNL onze vraagstelling begreep en heeft vertaald in een onderzoek dat heeft geresulteerd in inzichten waar we echt mee verder kunnen.

Karin van Boetzelaer, afdelingshoofd werknemersregelingen ministerie SZW

Social Finance NL is een fijne en betrouwbare partner die flexibel inspringt op de steeds veranderende werkelijkheid in het complexe jeugdveld.

Tjalling de Vries, Teammanager Jeugd, Onderwijs en Zorg, Gemeente Amsterdam

In Social Finance NL hebben we een deskundige en betrouwbare partner gevonden die ons verder kan helpen op weg naar de realisatie van een model van duurzame financiering voor een programma dat domeinoverschrijdend werkt.

Irma van der Veen, Directeur, Stichting 180

We werken al sinds 2019 samen met Social Finance NL, en onze stakeholders zijn erg te spreken over hun kennis en expertise over financiering voor maatschappelijke impact. Daarom hebben we hen ook benaderd voor het Justice Innovation Lab. Door hun ruime ervaring in innovatieve financieringsmodellen leveren zij een zeer waardevolle bijdrage aan het initiatief voor community justice in Oeganda dat ook financieel duurzaam is.

Borja Gutierrez, Fund Specialist, HiiL
FNO

Wij werken met Social Finance NL zeer prettig samen. Het is een echt partnerschap. Er is goede afstemming en er wordt buiten traditioneel zeer strakke opdrachtkaders gezocht naar nieuwe wegen. Hierdoor zijn wij in staat op een innovatieve manier tot een adequate oplossing te komen. Bestuurders en medewerkers van alle lagen van onze organisatie zijn zeer tevreden over de samenwerking en we gaan graag door naar een volgende fase.

Marco Florijn, programmaleider Jongeren INC bij FNO
OranjeFonds_logo_RGB_excl_payoff_vierkant

Onze samenleving staat voor grote maatschappelijke vraagstukken. Voor duurzame oplossingen zijn oude en nieuwe tools en samenwerkingsverbanden nodig. Iedereen kan het wiel zelf gaan uitvinden, maar we kunnen ook samen die expertise ontwikkelen. Dat doet SFNL, gesteund door ruime ervaring van zusterorganisaties.

Anne Maljers, adjunct-directeur Oranje Fonds

Kundig, kritisch en constructief. Zo heeft Gevangenenzorg Nederland, en naar ik hoorde ook anderen buiten onze organisatie, Social Finance NL en manager Sabine Oudt ervaren in de werkwijze en opstelling in het onderzoek naar de financiële impact van een complex project als De Compagnie.

Hans Barendrecht, directeur-bestuurder Gevangenenzorg Nederland
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Social Finance NL is een kundige en ervaren partij die ons met raad en daad terzijde heeft gestaan bij het realiseren van deze tool waarmee aanbieders van MDT kunnen checken welke financieringsvorm het beste bij hun situatie aansluit.

Jacqueline de Jager, programmadirecteur Maatschappelijke Diensttijd
Provincie Noord-Brabant

We hebben geluk gehad dat we Social Finance NL zijn tegengekomen. Zij inspireerden ons met de methodologie van Social Impact Bonds en gaven internationale voorbeelden van resultatenfondsen. Dit fonds is een pilot, maar eigenlijk is het al een succes! Het feit dat we niet alleen maar praten over hoe dingen anders moeten worden geregeld, toont aan dat er iets gebeurt. Steeds meer partijen zijn geïnteresseerd, willen meer weten en zijn bereid om te leren. Ook in de provincie leeft het en dat is erg belangrijk.

Henri Swinkels, gedeputeerde provincie Noord-Brabant
Gemeente Utrecht

Uniek: voor het eerst wisselden gemeenten, financiers en uitvoerende partijen ervaringen uit rondom de vraag: hoe kunnen Social Impact Bonds, resultaatfinanciering en Impact Investing helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken?
Social Finance heeft er een levendige sessie van gemaakt: er was aandacht voor kennismaking,  veel interactie, en we gingen aan de slag met concrete opgaven. Er was veel betrokkenheid.

Paulien Knoester, beleidsmedewerker Gemeente Utrecht
De Regenboog Groep

Social Finance ondersteunt in de vertaling van de daadwerkelijke maatschappelijke waarde in financiële waarde om zo meer impact te creëren. Het is noodzakelijk en onoverkoombaar dat we in onze maatschappij gaan verschuiven naar nieuwe modellen. Uiteraard steun ik dit van harte.

Hans Wijnands, directeur De Regenboog Groep
ABN AMRO

De methoden die Social Finance NL bij Social Impact Bonds gebruikt zijn ook bij meer reguliere instrumenten zoals subsidies heel goed bruikbaar: doelen vaststellen, nulmetingen doen, een controlegroep hebben en de impact van de interventie meten.

Richard Kooloos, directeur Duurzaam Bankieren ABN AMRO Bank
Gemeente Enschede

Social Finance NL heeft samengewerkt met jongeren, uitvoerders en verschillende gemeenten om een taai maatschappelijk probleem aan te pakken (jongvolwassenen met problemen op meerdere levensvelden). Het is bewonderenswaardig hoe zij de brede beelden over welke impact we voor deze doelgroep willen maken, hebben omgezet in een overzichtelijke ‘rate card’ met gewenste effecten met daarop concrete waarden in euro’s per effect. Een complex proces met veel verschillende kanten, waar ze echt verschil hebben gemaakt!

Tjalling De Vries, programmamanager Transformatie Sociaal Domein Gemeente Enschede
Cochlear

Bij onze ambitie om de wachtlijsten te verkorten voor patiënten met zwaar gehoorverlies die een cochleair implantaat nodig hebben, was Social Finance NL de ideale partner bij het ontwikkelen van quickscan om de maatschappelijke kosten-baten te analyseren en te onderzoeken of een Health Impact Bond het beste instrument is om deze ambitie waar te maken.

Niels van Druten, General Manager, Cochlear Benelux

Social Finance heeft een hele solide en allesomvattende analyse geleverd, die stof tot nadenken geeft.

Maarten Oranje, Expert in Performance Based Financing and Data Use, Cordaid