Rapport From Refugee to Employee

Uit onderzoek weten we dat hoe eerder wordt begonnen met ondersteuning en bemiddeling van statushouders, des te groter de kans op duurzame arbeidsparticipatie. Toch wordt er vaak pas actief aan de slag gegaan met arbeidstoeleiding wanneer statushouders naar de gemeente verhuizen waar zij een woning hebben toegewezen – het moment waarop zij een uitkering aanvragen. Maar door het huidige woningtekort, hapert de doorstroom. Dit betekent dat deze mensen steeds langer langs de kant staan en steeds verder verwijderd raken van de arbeidsmarkt. Daarom is United Work, op initiatief van Start Foundation en in samenwerking met COA en Stichting Spark, in 2022 een pilot gestart waarbij statushouders die nog in het AZC wonen, maar wel al zijn gekoppeld aan een gemeente in de omgeving, intensief begeleid worden naar duurzame arbeidsplaatsing. In dit project hebben wij onderzocht hoe ze dat doen, met welke resultaten en wat de eerste ervaringen zijn.

Vraag Start Foundation

Als startfinancier van het project, heeft Start Foundation, Social Finance NL gevraagd om een praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Via dit onderzoek hebben we de methodiek van United Work beschreven en de resultaten en geleerde lessen inzichtelijk gemaakt. Dit draagt bij aan keuzes rondom de verdere opschaling van het project.

Aanpak SFNL

Samen met de opdrachtgever hebben we gekeken waar de belangrijkste onderzoeksvragen liggen. Met behulp van verschillende methoden, waaronder desk research, kwalitatieve interviews en een korte enquête, hebben we de relevante informatie verzameld. Hierbij vinden we het belangrijk dat alle betrokken partijen worden gehoord: United Work als uitvoeringsorganisatie, het COA als facilitator en samenwerkingspartner op het AZC, bedrijven die statushouders via United Work in dienst hebben genomen en de deelnemers die door United Work zijn begeleid.

Resultaat

In het voorjaar van 2023 hebben we een handzaam rapport opgeleverd voor het project From Refugee to Employee. Vanwege de politieke en maatschappelijke urgentie van dit vraagstuk, hebben we samen met Start Foundation nagedacht over de verdere verspreiding van dit rapport en een aantal belanghebbenden direct te informeren.

Over de samenwerking

Stel je eens voor, je bent statushouder en je verveelt je kapot terwijl je graag wil werken. Bij Start Foundation dachten wij, met wat hulp moet dat lukken, en initieerde vervolgens een experiment op het COA in Veldhoven. Social Finance NL heeft de tussentijdse lessen, resultaten en aanbevelingen goed vastgelegd. Het team van Social Finance NL is flexibel, betrokken en omgevingssensitief maar verliest nooit de missie uit het oog. De methodiekbeschrijving hebben wij inmiddels regelmatig gedeeld met andere innovators en beleidsmakers en hebben hier goede reacties op ontvangen.” – Tim Kragt, projectleider bij Start Foundation

Project Rapport From Refugee to Employee
Jaar 2023
Type Advies, Onderzoek
Partijen Social Finance NL
United Work
Start Foundation
COA
Stichting Spark
Locatie Nederland