Pilot Sociaal Innovatiefonds2024-04-30T13:10:00+02:00

Pilot Sociaal Innovatiefonds

Eind 2019 hebben we in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzocht of het haalbaar is om een fonds (het Sociaal Innovatiefonds) op te zetten dat werkgevers ondersteunt en stimuleert om investeringen te doen om groepen mensen uit de doelgroep banenafspraak (mensen met een arbeidsbeperking) aan te nemen. Uit deze haalbaarheidsstudie bleek dat het ontbreken van financiering een belangrijke drempel is voor werkgevers om deze mensen aan te nemen en dat een Sociaal Innovatiefonds hier inderdaad het verschil in kan maken.

Vraag Ministerie SZW

Naar aanleiding van onze haalbaarheidsstudie heeft toenmalig staatssecretaris Tamara van Ark aangekondigd om, aan de hand van een pilot, de mogelijkheden van een Sociaal Innovatiefonds verder te willen onderzoeken. Social Finance NL leidde hierbij het consortium (Social Finance NL, Deloitte, SEO Economisch Onderzoek en Startgreen Capital) dat deze pilot ging opzetten en uitvoeren. Het doel van deze pilot was om drie werkgevers te ondersteunen bij het opstellen van een ‘inclusieve’ businesscase en hen financieel te ondersteunen met een lening vanuit het Sociaal Innovatiefonds. Nadat deze pilot succesvol was afgerond heeft SZW ons gevraagd om een tweede pilot uit te voeren waarbij vijf werkgevers gefinancierd kunnen worden die niet alleen mensen uit de doelgroep banenafspraak een baan aanbieden, maar banen creëren voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt, inclusief statushouders.

SZW: “Uit de haalbaarheidsstudie die Social Finance NL voor ons heeft gedaan, blijkt dat het ontbreken van financiering vaak een belangrijke reden is voor werkgevers om niet over te gaan tot investeringen in een inclusieve werkvloer. De huidige stimuleringsmaatregelen zijn veelal gericht op het aannemen van individuen en vergoeden kosten achteraf, terwijl investeringen in een inclusieve werkvloer vaak vooraf plaatsvinden. Maar ook de administratieve druk speelt een rol. Werkgevers laten weten ondersteuning nodig te hebben bij het organiseren en benutten van kansen. Met het Sociaal Innovatiefonds willen we deze ondersteuning bieden. In dit project gaan we echt op resultaten sturen voor zowel de doelgroep banenafspraak als de werkgevers.”

Aanpak SFNL

In nauwe afstemming met SZW, EZK, Perspectief op Werk en een brede groep aan stakeholders waaronder vertegenwoordigers van de doelgroep, werkgevers, academici, filantropie en (impact) investeerders, hebben we de kaders van het Sociaal Innovatiefonds vormgegeven. Op basis van deze kaders werd de eerste pilot van het Sociaal Innovatiefonds uitgevoerd in twee door SZW geselecteerde arbeidsmarktregio’s: Groningen en Helmond – De Peel. Bij de tweede pilot zoeken we naar werkgevers door het hele land.

Samen met de partners in de regio’s en diverse werkgevers brengt het Sociaal Innovatiefonds de drempels die werkgevers ervaren om te investeren in inclusieve werkvloeren in kaart en neemt deze weg zodat de business case voor een inclusieve werkvloer rond kan worden gemaakt. Dat doet het Sociaal Innovatiefonds in drie fases: eerst wordt de werkgever geholpen bij het vormgeven van de business case. Daarna volgt de financial engineering fase, waarin de samenwerking wordt gezocht met publieke en private financiers en al bestaande voorzieningen. Tot slot financiert het Sociaal Innovatiefonds zelf werkgevers wanneer dat nodig is om de business case rond te maken.

Het Sociaal Innovatiefonds zet de uitdagingen van de werkgever om tot een inclusieve werkvloer te komen centraal en werkt met publieke en private partners aan oplossingen om tot het gewenste resultaat te komen: het bieden van een duurzaam dienstverband aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wil je meer weten over de pilot Sociaal Innovatiefonds? Bekijk dan de website www.sociaalinnovatiefonds.nl.

Resultaat

Het Sociaal Innovatiefonds heeft tot nu toe drie werkgevers ondersteund bij het rondmaken van hun business case zodat zij over konden gaan tot investeringen in een inclusieve werkvloer. Deze investeringen zullen leiden tot duurzame dienstverbanden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, op passend niveau en in een inclusieve arbeidsorganisatie waar zij zich thuis voelen.  Deze werkgevers zullen gezamenlijk voor ruim 330 banen zorgen. Het nieuwe streven is om in 2023, 5 nieuwe werkgevers financiering te kunnen bieden voor een totaalbedrag van 2 miljoen euro.

Foto door Eddie Kopp

Project Pilot Sociaal Innovatiefonds
Jaar 2020-2023
Type Intermediair
Partijen Social Finance NL
Deloitte
SEO Economisch Onderzoek
StartGreen Capital
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Locatie

Sociaal Innovatiefonds in de media

Tijdens Money Matters Live! gaat Ruben Koekoek met verschillende experts in gesprek over de inclusieve arbeidsmarkt.

In een aflevering van Money Matters vertelt Carsten Herstel over het Sociaal Innovatiefonds voor een inclusieve arbeidsmarkt

Ga naar de bovenkant