Maatschappelijke businesscase voor het Beweeghuis

Beweegklachten zijn direct en indirect gelinkt aan een groot aantal ziektes en aandoeningen, zoals de toenemende prevalentie van artrose en obesitas. Daarnaast bedreigen beweegklachten de arbeidsproductiviteit en -capaciteit van burgers. Het Beweeghuis is een initiatief van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (Maastricht UMC+), gestart in 2016. In dit domeinoverstijgende netwerk werken medisch specialisten van het Maastricht UMC+, huisartsen, fysiotherapeuten en beweegcoaches in Maastricht-Heuvelland intensief samen met als doel de best mogelijke beweegzorg en -begeleiding te bieden. De samenwerking is gericht op preventie, het beheersbaar houden van zorg- en maatschappelijke kosten en het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Vraag van Beweeghuis, Invest-NL, ReumaNederland en Noaber Foundation

Beweegklachten leiden tot hoge zorgkosten, maar aangezien ze niet levensbedreigend zijn, staan ze lager op de prioriteitenlijst in de zorg. Ook is het bekostigen van preventie lastig vanwege versnipperde baten en een focus op het betalen voor zorg in plaats van gezondheid in het Nederlandse zorgstelsel. ReumaNederland, Invest-NL, Noaber Foundation en het Beweeghuis verkennen hoe het Beweeghuis duurzaam bekostigd en opgeschaald kan worden en op termijn de bekostiging in het huidige zorgsysteem kan veranderen. Ze hebben Social Finance NL gevraagd hierbij te helpen.

Aanpak SFNL

Social Finance NL heeft met het Beweeghuis een maatschappelijke businesscase op hoofdlijnen opgesteld. Hiervoor heeft het team eerst een verandertheorie ontwikkeld met de werkzame bestandsdelen, aannames, randvoorwaarden en effecten van de aanpak. Deze effecten hebben ze daarna, waar mogelijk, vertaald naar een financiële waarde. Hierbij heeft SFNL niet alleen gekeken naar zorguitkomsten, maar ook naar sociaal-maatschappelijke uitkomsten samenhangend met arbeid en preventie.

Tenslotte heeft Social Finance NL de inzichten van de maatschappelijke businesscase vertaald naar kernboodschappen voor belangrijke stakeholders en vervolgstappen voor duurzame bekostiging, evenals de mogelijkheden en benodigde stappen voor resultaatfinanciering.

Resultaat

De maatschappelijke businesscase laat zien dat het Beweeghuis ruimschoots baten realiseert voor elke euro die wordt geïnvesteerd. De kosten en baten van het Beweeghuis zijn daarbij niet evenredig verdeeld. Met de inzichten van de maatschappelijke businesscase kan het Beweeghuis het juiste gesprek voeren met partners en stakeholders. Dit zowel in Maastricht-Heuvelland als in andere regio’s die ook aan de slag gaan met het Beweeghuis concept.

Over de samenwerking

“De expertise en het rapport van Social Finance NL is een onmisbare sleutel geweest in ons project over domeinoverstijgende zorg. Bovendien kijken we, naast dat er inhoudelijk waardevolle stappen zijn gezet, terug op een ontzettend prettige samenwerking.”
– Louise Blankensteijn, Business Development Manager Life Sciences & Health, Invest-NL

“We blikken terug op een fijne samenwerking met Social Finance NL. Met een goed onderbouwde, betekenisvolle impactanalyse als resultaat!”
Rob Vanwersch, Programmamanager Beweeghuis en Tim Boymans, Medisch Directeur Beweeghuis

Project Maatschappelijke businesscase voor het Beweeghuis
Jaar 2023-2024
Type Advies, Onderzoek
Partijen Beweeghuis, Invest-NL, ReumaNederland en Noaber Foundation
Locatie Nederland