ActionAid: Haalbaarheidsstudie resultaatfinanciering voor agro-ecologie programma’s

ActionAid is een internationale vrouwenrechtenorganisatie die zich inzet voor een gelijkwaardige en duurzame wereld. Dat doen zij samen met vrouwenbewegingen en lokale gemeenschappen wereldwijd. ActionAid staat collectief op tegen ongelijkheid en armoede en geloven in een feministisch perspectief: voor een toekomst waar welzijn urgenter is dan winst. Een van de manieren waarop ActionAid deze verandering mogelijk maakt, is met hun agro-ecologieprogramma’s. 

ActionAid promoot al jarenlang agro-ecologie als een alternatief voor de vernietigende industriële landbouw. Agro-ecologie maakt gebruik van inclusieve, duurzame landbouw- en voedselsystemen gebaseerd op ecologische, economische, sociale en feministische principes. Het huidige landbouw- en voedselsysteem zorgt voor veel problemen. Agro-ecologie biedt oplossingen voor het tegengaan van de onevenredige macht van het grootbedrijf, ongelijkheid, honger en ondervoeding, maar ook voor het tegengaan van de klimaatcrisis. 

In ontwikkelingslanden zorgt de industriële landbouw voor grootschalige ontbossing, resulteert het in water en landroof en ondermijnt het de kleinschalige duurzame voedselproductie voor lokale voedselmarkten. Bestaande ongelijkheden worden door de crises uitvergroot. Vrouwen worden daarom harder getroffen door klimaatverandering, het verdringen van de lokale voedsellandbouw en honger. 

Binnen agro-ecologie is de versterking van de positie van vrouwen cruciaal en vrouwen dienen centraal te staan in de oplossingen voor zichzelf, hun families en hun omgeving.  Er wordt proactief gekeken hoe de werklast van vrouwen voor zowel onbetaalde zorgtaken als werk in de agro-ecologie kan worden verminderd. Ook wordende sociale en economische voordelen voor vrouwen en meisjes proactief nagestreefd. Agro-ecologie is daarom intrinsiek feministisch. 

Vraag ActionAid

Hoewel agro-ecologieprogramma’s van groot belang zijn, worden ze momenteel veelal op kleine schaal uitgevoerd, waardoor er slechts beperkt bewijs is voor hun potentieel voor opschaling en impact. ActionAid heeft Social Finance NL gevraagd manieren te onderzoeken waarop resultaatfinanciering, bijvoorbeeld via impact bonds, een oplossing kan bieden voor de uitdagingen waarmee hun agro-ecologieprogramma’s worden geconfronteerd in vergelijking met traditionele donorgerichte benaderingen. 

Aanpak SFNL

Samen met ActionAid Nederland en ActionAid International zal SFNL tussen maart en september 2024 een haalbaarheidsstudie uitvoeren om de mogelijkheden van resultaatfinanciering voor de agro-ecologieprogramma’s van ActionAid te presenteren. Om dit te doen, zal SFNL een van de uitvoerende kantoren van ActionAid en hun bestaande agro-ecologieprogramma selecteren om mee samen te werken. 

Resultaat

Voor het geselecteerde agro-ecologieprogramma en uitvoerend kantoor zullen de resultaten van de haalbaarheidsstudie worden gebruikt om nieuwe partnerschappen en financiers aan te trekken. Daarnaast zal deze haalbaarheidsstudie als voorbeeld worden gebruikt voor andere agro-ecologieprogramma’s binnen de ActionAid Federatie. 

Project ActionAid
Jaar 2024
Type Advies, Onderzoek
Partijen Social Finance NL

ActionAid Nederland

ActionAid International

Locatie Onbekend