Impact investeren met Kansfonds

Hoge energieprijzen, inflatie en een krappe huizenmarkt leiden ertoe dat ruim 1 miljoen mensen in Nederland geen thuis hebben. De wooncrisis is dan ook een actueel thema. Er zijn op dit moment 36.000 geregistreerde dakloze mensen, maar in werkelijkheid missen nog veel meer mensen een dak boven hun hoofd, voldoende geld om van te leven en het diepe besef dat ze erbij horen. Kansfonds richt zich op het voorkomen en uitbannen van dak- en thuisloosheid en stelde dat afgelopen jaar in een nieuwe koers vast. De aangescherpte missie luidt nu: ‘Iedereen een thuis’. Waarbij een thuis meer is dan alleen een dak boven je hoofd.

Vraag Kansfonds

Als vermogensfonds heeft Kansfonds een vermogen waar het traditioneel mee belegt, en doet het jaarlijks aan doelbestedingen via donaties. Kansfonds wil aan beide kanten verder kijken dan traditionele financiële methodes. Het fonds vroeg daarom aan Social Finance NL de mogelijkheden van impact investeren in kaart te brengen en te helpen bij het uitvoeren van impact investeringen. Aandachtspunt daarbij is dat de investeringen moeten bijdragen aan de aangescherpte missie.

Aanpak SFNL

Social Finance NL heeft in eerste instantie de volgende vragen voor Kansfonds in kaart gebracht: ‘welke financiële instrumenten passen bij Kansfonds, waarom impact investeren en wat zijn aansprekende voorbeelden?’

Daarna hebben we een overzicht gemaakt van de specifieke mogelijkheden voor Kansfonds op het gebied van impact investeren. Zo gingen we onder andere samen met Kansfonds in gesprek met andere fondsen die al gebruik maken van impact investeren om hun doelstellingen te behalen. We brachten ook in beeld wat de voorwaarden zijn voor een succesvolle impact investering en welke strategie gevolgd moet worden.

Vervolgens hebben we een advies voor het bestuur opgesteld om daadwerkelijk aan de slag te gaan met impact investeren.

Resultaat

Het bestuur stemde in met de nieuwe richting en heeft besloten om zowel vanuit de doelbesteding, maar ook vanuit de vermogenskant impact investeren in te zetten om bij te dragen aan de impact doelen. Hiermee zal ook worden gekeken naar initiatieven die wat betreft impact doelstellingen passen bij de missie van Kansfonds, maar qua investeringsprofiel buiten het huidige beleggingsmandaat vallen. Bijvoorbeeld doordat ze meer risico met zich meebrengen, het alternatieve investeringsvormen betreft of omdat ze illiquide zijn.

Implementatie Impact Investeren

We zijn betrokken bij de implementatiefase van het impact investeren, om zo de investeringsexpertise op het gebied van impact investeren van Kansfonds aan te vullen. We helpen door middel van kennisoverdracht, maar regelen ook praktische zaken, zoals het stroomlijnen van processen en het op orde krijgen van de benodigde documenten om de investeringsstrategie in de praktijk te brengen. Inmiddels zijn de eerste impact investeringen in projecten die zich richten op het voorkomen van dak- en thuisloosheid uitgevoerd.

Project Nieuwe strategie impact investeren Kansfonds
Jaar 2022
Type Advies, Onderzoek
Partijen Social Finance NL
Kansfonds
Locatie Nederland