Ratecard Schulden voor Social Impact Fonds Rotterdam

In Rotterdam zijn veel huishoudens met problematische schulden. Eén van de hoogste percentages in Nederland. Deze schulden kunnen zonder schuldhulpverlening niet worden afgelost, maar voor veel van deze huishoudens komt de hulp vaak (te) laat op gang. Hierdoor lopen de schulden verder op met alle gevolgen van dien. Daarom zijn diverse sociaal ondernemers en wijkpartijen actief om deze mensen te bereiken en te begeleiden naar de juiste hulpverlening.

Vraag Social Impact Fonds Rotterdam

Het Social Impact Fonds Rotterdam (SIFR) en de Gemeente Rotterdam willen meer Rotterdammers met schulden beter en eerder ondersteunen. Zij werken aan het opzetten van nieuwe samenwerkingen met wijkpartners en sociale ondernemers die groot bereik hebben onder mensen met problematische schulden. SIFR heeft Social Finance NL gevraagd om inzichtelijk te maken wat de maatschappelijke waarde is van het voorkomen en oplossen van schulden en te adviseren over het inrichten van een resultatenfonds op dit onderwerp.

Aanpak SFNL

Op basis van interviews met schuldhulpinitiatieven en uitgebreide deskresearch hebben we de belangrijkste effecten van schuldhulpverlening in kaart gebracht. Voor de belangrijkste effecten berekenden we een financiële waardering. Het gaat hierbij om baten als verminderde uitkeringslast en andere uitgaven van de gemeente, verminderde zorgkosten en het verbeteren van het welzijn van de Rotterdammer met schulden (door vermindering van stress). De berekende waarden zijn de gemiddelde baten per huishouden met problematische schulden in Rotterdam. Hiervoor maakten we gebruik van beschikbare data van de Gemeente Rotterdam en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daarnaast hebben we met SIFR en uitvoerders gesproken om de succesdefinities voor resultaatbetalingen te bepalen met bijpassende meetmethodiek. Wij brachten ook advies uit over de mogelijke structuur voor een resultatenfonds op schulden en de belangrijkste werkbare elementen.

Resultaat

SIFR heeft op basis van de berekende maatschappelijke waarden en ons advies externe financiers benaderd om een resultatenfonds op schulden op te richten, samen met de Gemeente Rotterdam. Hier wordt momenteel aan gewerkt.

Project Ratecard Schulden voor Social Impact Fonds Rotterdam
Jaar 2022
Type Onderzoek, Kennis delen
Partijen Social Finance NL
Social Impact Fonds Rotterdam (SIFR)
Gemeente Rotterdam
Locatie Rotterdam