Quickscan Cochlear Benelux

De wachtlijsten voor cochleaire implantaten in Nederland groeien: de wachttijd loopt in sommige gevallen op tot meer dan een jaar, vanaf het moment dat een patiënt in aanmerking komt voor een implantaat. Veel patiënten kunnen in die wachttijd niet meer deelnemen in de maatschappij. Maar een langere wachttijd resulteert ook in minder herstel van het gehoor en dus de toekomstige participatie.

Cochlear Benelux zet zich in om mensen overal te wereld te helpen met hun gehoor. Ze bieden implanteerbare hooroplossingen (cochleaire implantaten) voor mensen die doof zijn of zwaar gehoorverlies ervaren. Daarbij werken ze ook met partners samen om te zorgen voor een grotere toegang tot hooroplossingen voor mensen die dat nodig hebben.

Vraag Cochlear Benelux

Om het probleem van de wachtlijsten aan te pakken, ontwikkelde Cochlear Benelux een kosten-batenanalyse die liet zien dat het waarschijnlijk effectief zou zijn om deze wachtlijst in één keer weg te nemen. Echter was er behoefte om die kosten-batenanalyse te toetsen en te kijken welke financieringsopties daar het beste bij zouden passen. Zodoende vroeg Cochlear Benelux aan Social Finance NL een quickscan uit te voeren om de kosten-bateanalyse te verdiepen en de oplossingsrichtingen te schetsen.

Aanpak SFNL

Social Finance NL heeft een quickscan uitgevoerd, waarin de kosten-batenanalyse is getoetst, verdiept en uitgebreid. Daarnaast is onderzocht hoe de financieringsstromen lopen voor cochleaire implantatie en waar de grootste kansen liggen om meer middelen vrij te maken om de wachtlijsten te verkorten. Eén van de verkende opties was een Health Impact Bond. Ten slotte zijn er vervolgstappen uitgewerkt met handvatten die Cochlear Benelux kan inzetten om hiermee verder te gaan.

Resultaat

De quickscan heeft laten zien dat het maatschappelijk wenselijk is om nu te investeren in het verkorten van de wachtlijsten voor cochleaire implantaten, maar dat dit ook financieel een goede business case betreft. Een van de mogelijke financieringsopties hiervoor is een Health Impact Bond. Ook andere financieringsopties zijn beschreven.

De quickscan is in een rapport opgeleverd en gedeeld met Cochlear Benelux. Op basis hiervan is Cochlear Benelux met potentiële stakeholders in gesprek gegaan over hun mogelijke betrokkenheid bij de vervolgstappen.

Over de samenwerking

“Bij onze ambitie om de wachtlijsten te verkorten voor patiënten met zwaar gehoorverlies die een cochleair implantaat nodig hebben, was Social Finance NL de ideale partner bij het ontwikkelen van quickscan om de maatschappelijke kosten-baten te analyseren en te onderzoeken of een Health Impact Bond het beste instrument is om deze ambitie waar te maken.” – Niels van Druten, General Manager Cochlear Benelux

Project Quickscan Cochlear Benelux
Jaar 2019
Type Advies, Analyse
Partijen Social Finance NL
Cochlear Benelux
Locatie Benelux