Project omschrijving

SIB Jongvolwassenen

Jongvolwassenen die zich in kwetsbare posities bevinden ervaren vaak een veelvoud aan uitdagingen. Wanneer die jongvolwassene 18 wordt, wordt het systeem vaak alleen maar ingewikkelder. En dat terwijl de jongere er als ‘volwassene’ in toenemende mate alleen voor komt te staan.

Vaak zorgen de inrichting van het systeem van jeugdzorg en het sociaal domein voor ontoereikende en/of versnipperde ondersteuning voor deze jongvolwassenen. Dat zorgt niet alleen voor slechte uitkomsten voor deze jongvolwassenen, maar ook voor hoge kosten voor gemeenten die vaak al met tekorten kampen op deze domeinen.

Vraag gemeente

Naar aanleiding van deze complexiteit is Social Finance NL door verschillende gemeenten gevraagd om te kijken naar een manier om integrale ondersteuning te kunnen organiseren en financieren.

Op dit moment brengen we dit in de praktijk in samenwerking met de Gemeente Roermond.

Aanpak SFNL

Social Finance NL heeft samen met het Nederlands Jeugdinstituut en Deloitte stappen gezet naar de ontwikkeling van een ‘rate card’ voor jongvolwassenen. Dit is gebaseerd op data-analyse over de levensuitkomsten van deze groep, maar ook door interviews met ervaringsdeskundigen en experts uit het veld. Op basis daarvan hebben we op alle cruciale leefdomeinen van deze jongvolwassenen uitkomsten en hun maatschappelijke waarde gedefinieerd. Met deze waarde ontwikkelden we vervolgens met een consortium van lokale aanbieders, de gemeente en investeerders een samenwerking om jongvolwassenen een integrale aanpak te kunnen bieden, met als doelstelling betere zelfredzaamheid.

Resultaat

Met de SIB Jongvolwassenen hebben we een aanpak ontwikkeld voor gemeenten die willen werken aan een integrale oplossing voor de ondersteuning van jongvolwassenen in een kwetsbare positie. Uit ons werk is een ‘rate card’ ontstaan die aangepast kan worden voor iedere gemeente.

Ook hebben we een methodiek ontwikkeld om met gemeenten tot een Social Impact Bond te komen. Dit heeft ertoe geleid dat we nu samen met de Gemeente Roermond de laatste ontwikkelingen doorlopen om aanbieders en investeerders te werven voor een SIB Jongvolwassenen.

Over de samenwerking

“Social Finance NL heeft samengewerkt met jongeren, uitvoerders en verschillende gemeenten om een taai maatschappelijk probleem aan te pakken (jongvolwassenen met problemen op meerdere levensvelden). Het is bewonderenswaardig hoe zij de brede beelden over welke impact we voor deze doelgroep willen maken hebben omgezet in een overzichtelijke ‘rate card’ met gewenste effecten met daarop concrete waarden in euro’s per effect. Een complex proces met veel verschillende kanten, waar ze echt verschil hebben gemaakt!”

Tjalling de Vries, Programmamanager Transformatie Sociaal Domein bij Gemeente Enschede

Bekijk al onze projecten
Project SIB Jongvolwassenen
Jaar 2019
Type Social Impact Bond
Partijen Social Finance NL
Gemeente Roermond
Nederlands Jeugdinstituut
Deloitte
Locatie Roermond
Op de hoogte blijven van onze projecten?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief