Project omschrijving

Haalbaarheidsstudie De Regenboog Groep en Gemeente Amsterdam

De Regenboog Groep zet zich in om de (sociale) armoede in Amsterdam te verminderen en werkt met vrijwilligers en medewerkers aan vele projecten voor verslaafden en daklozen in de stad. Daarmee bieden ze oplossingen voor de meest kwetsbare groepen in Amsterdam.

Vraag De Regenboog Groep

De Regenboog Groep heeft een nieuwe aanpak ontwikkeld, specifiek voor mensen met beginnende schulden. Juist in groepen met relatief lage inkomens zien ze dat mensen die een schuld hebben tot €5.000 vaak buiten de boot vallen bij veel bestaande oplossingen, maar niet meer in staat zijn om zelf die schuld op te lossen. De aanpak is voor deze groep en zorgt voor preventie van verdere schulden en betere sociale uitkomsten voor de deelnemers. Bij het ontwikkelen ontstond de vraag of een Social Impact Bond een haalbaar financieringsmodel was voor deze aanpak. Daarom heeft De Regenboog samen met Gemeente Amsterdam aan Social Finance NL gevraagd om een business case te ontwikkelen voor een Social Impact Bond voor De Regenboog.

Aanpak SFNL

Bij onze haalbaarheidsstudie hebben we een aantal stappen doorlopen. Als eerste hebben we met de organisatie van De Regenboog gekeken naar hun impactdoelstellingen en het definiëren van maatschappelijke uitkomsten. Vervolgens hebben wij op basis van onderzoek een initiële business case ontwikkeld van de baten van vroegtijdig ingrijpen. Ten slotte hebben wij de uitkomsten en business case getoetst door gesprekken met ervaringsdeskundigen, De Regenboog en Gemeente Amsterdam.

Resultaat

We hebben een business case ontwikkeld voor een Social Impact Bond die past bij de aanpak van De Regenboog Groep. Deze business case hebben wij gedeeld met De Regenboog en Gemeente Amsterdam, inclusief handvatten voor de vervolgstappen om een Social impact Bond in te richten.

Over de samenwerking

“Social Finance ondersteunt in de vertaling van de daadwerkelijke maatschappelijke waarde in financiële waarde om zo meer impact te creëren. Het is noodzakelijk en onoverkoombaar dat we in onze maatschappij gaan verschuiven naar nieuwe modellen. Uiteraard steun ik dit van harte.”

Hans Wijnands, Directeur De Regenboog Groep

Bekijk al onze projecten
Project Haalbaarheidsstudie De Regenboog Groep en Gemeente Amsterdam
Jaar 2019
Type Social Impact Bond
Partijen Social Finance NL
De Regenboog Groep
Gemeente Amsterdam
Locatie Amsterdam
Op de hoogte blijven van onze projecten?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief