Haalbaarheidsstudie De Regenboog Groep en Gemeente Amsterdam

De Regenboog Groep zet zich in voor kwetsbaarste groepen in Amsterdam om zo de (sociale) armoede in de stad te verminderen. Met vrijwilligers en medewerkers wordt gewerkt aan diverse projecten voor verslaafden en daklozen in de stad.

Vraag De Regenboog Groep

De Regenboog Groep heeft een nieuwe aanpak ontwikkeld, specifiek voor mensen met beginnende schulden. Juist in groepen met relatief lage inkomens die zelf niet in staat zijn om hun eigen schuld op te lossen, zien ze dat mensen met een schuld tot €5.000 vaak buiten de boot vallen bij veel bestaande oplossingen. De nieuwe aanpak is bedoeld voor deze groep en zorgt voor preventie van verdere schulden en betere sociale uitkomsten voor de deelnemers. Bij het ontwikkelen ontstond de vraag of een Social Impact Bond een haalbaar financieringsmodel is voor deze aanpak. De Regenboog Groep en de Gemeente Amsterdam hebben Social Finance NL gevraagd om een business case voor een Social Impact Bond te ontwikkelen.

Aanpak SFNL

Bij onze haalbaarheidsstudie hebben we een aantal stappen doorlopen. Allereerst hebben we met De Regenboog Groep gekeken naar hun impactdoelstellingen en de definitie van maatschappelijke uitkomsten. Vervolgens hebben wij op basis van onderzoek een initiële business case ontwikkeld van de baten van vroegtijdig ingrijpen. Ten slotte hebben wij de uitkomsten en business case getoetst met behulp van gesprekken met ervaringsdeskundigen, De Regenboog Groep en Gemeente Amsterdam.

Resultaat

We hebben een business case ontwikkeld voor een Social Impact Bond die past bij de aanpak van De Regenboog Groep. Deze business case hebben wij gedeeld met De Regenboog Groep en Gemeente Amsterdam, inclusief handvatten voor de vervolgstappen om een Social Impact Bond in te richten.

Over de samenwerking

“Social Finance NL ondersteunt in de vertaling van de daadwerkelijke maatschappelijke waarde in financiële waarde om zo meer impact te creëren. Het is noodzakelijk en onoverkoombaar dat we in onze maatschappij gaan verschuiven naar nieuwe modellen.” – Hans Wijnands, Directeur De Regenboog Groep

Project Haalbaarheidsstudie De Regenboog Groep en Gemeente Amsterdam
Jaar 2019
Type Social Impact Bond
Partijen Social Finance NL
De Regenboog Groep
Gemeente Amsterdam
Locatie Amsterdam