Onderzoek meerwaarde Maatschappelijke Diensttijd (MDT) voor gemeenten

MDT is een programma van de Rijksoverheid om jongeren tussen de 14 en 27 jaar een kans te bieden om hun talenten te ontdekken, zichzelf te ontwikkelen en iets te doen voor de samenleving. Het initiatief is ontstaan vanuit het Rijk, in samenwerking met NJR, NOV, ZonMw, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Sinds de start in 2019 hebben al meer dan 24.000 jongeren een MDT gedaan, zijn meer dan 2.200 maatschappelijke organisaties betrokken en wordt er samengewerkt met meer dan 300 gemeenten.

Vraag MDT

In 2021 werkt MDT naar een landelijk dekkend, werkend en lerend MDT-netwerk waarin iedere jongere tussen de 14 en 27 jaar deel kan nemen aan MDT. Gemeenten spelen hierbij een cruciale rol en zijn een belangrijke stakeholdersgroep voor MDT. MDT heeft Social Finance NL gevraagd om de samenwerking met gemeenten verder uit te bouwen en te verstevigen. Dit gaan we doen door de meerwaarde van MDT voor gemeenten in kaart te brengen, deze te koppelen aan de beleidsdoelen en -opgaven van gemeenten en concreet handelingsperspectief te bieden.

Aanpak SFNL

Social Finance NL maakt van MDT een maatschappelijke business case voor gemeenten. We zetten in onze aanpak de wensen en situatie van de gemeenten centraal. Het onderzoek is erop gericht om helder te krijgen wat de meerwaarde van MDT voor gemeenten kan zijn en op welke wijze MDT kan bijdragen aan de beleidsdoelen en thema’s die spelen bij gemeenten. Denk hierbij aan onderwerpen als jeugdwerkloosheid, jongerenparticipatie en domein overstijgend werken.

Resultaat

Er wordt een ‘menukaart’ samengesteld met een duidelijk overzicht van beleidsdoelen en thema’s waar gemeenten MDT voor in kunnen zetten. Op de verschillende onderwerpen worden business cases opgesteld om de maatschappelijke en financiële baten van MDT voor gemeenten inzichtelijk te maken. Aan de hand van praktische voorbeelden worden gemeenten geïnspireerd om de MDT-aanpak te borgen in hun beleid.

Over de samenwerking

“Voor MDT vormt Social Finance NL een deskundige en betrouwbare partner bij het oppakken van financiële vraagstukken in het sociale domein. Met de hulp van de kennis en kunde van Social Finance NL heeft MDT kunnen uitgroeien tot een landelijk netwerk waarin jongeren zichzelf kunnen ontwikkelen, elkaar kunnen ontmoeten en tegelijkertijd iets doen voor de samenleving.” – Frank Robben, programmamanager MDT bij Ministerie van VWS

Bekijk al onze projecten
Project Onderzoek meerwaarde Maatschappelijke Diensttijd (MDT) voor gemeenten
Jaar 2021
Type Onderzoek
Partijen Social Finance NL
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
Diversion
Locatie Amsterdam/Den Haag
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief