Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is een programma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). MDT biedt jongeren tussen de 12 en 30 jaar de kans om via een MDT-project hun talenten te ontdekken, nieuwe mensen te ontmoeten buiten hun leefwereld en tegelijkertijd iets te doen voor een ander en/of de samenleving. MDT is in 2018 ontwikkeld door de Rijksoverheid, in samenwerking met jongeren, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en gemeenten. Inmiddels zijn er landelijk meer dan 300 MDTprojecten en hebben al circa 100.000 jongeren deelgenomen. Al sinds 2019 is Social Finance NL betrokken op tal van thema’s binnen het programma, met name op het gebied van duurzame financiering en het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingen met gemeenten, bedrijfsleven en fondsen. Daarnaast helpen we met het vergroten van de impact van MDT op verschillende maatschappelijke opgaven, zoals schulden, eenzaamheid en sport. We spraken met Elmer Burke, programmadirecteur van MDT, over de rol in het team en de bijdrage van Social Finance NL aan de doelen van MDT.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Impact rapport SFNL 2023_MDT_v1