FNO Fieldlab Tilburg 

Gelijke kansen voor jongeren met een chronische aandoening creëren binnen het sociale domein is vaak complex en vraagt om een integrale aanpak. Daarvoor heb je kennis nodig van nieuwe methoden, nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe financierings- mogelijkheden. 

Vraag FNO Jongeren INC

FNO Jongeren INC heeft Social Finance NL en VNG Academy gevraagd aan de slag te gaan met het ontwikkelen van lokale resultaatgerichte oplossingen en financiering van om daarmee gelijke kansen voor jongeren met een chronische aandoening te ondersteunen en te vergroten. Het is hierbij van belang om kennis te delen met verschillende betrokken partijen, waaronder de jongeren zelf. FNO Jongeren INC heeft SFNL gevraagd een fieldlab op te zetten, de eerste in zijn soort. 

Aanpak SFNL

Het resultaatgericht oplossen als ‘field lab’ methode draagt niet alleen bij om de betrokken (private) partners en gemeenten te ondersteunen en tot professionele antwoorden op de aanverwante maatschappelijke vragen te kunnen komen, maar ook om te leren actief te reflecteren op de professionele eigen rol/houding daarin. Social Finance NL zal deze reis met een kerngroep doorlopen aan de hand van 5 blokken met ieder een eigen thema, waarin resultaat op twee niveaus wordt gerealiseerd:

  1. Er wordt een concrete oplossing gezocht voor het maatschappelijke vraagstuk: gelijke kansen voor jongeren met een chronische aandoening.
  2. Er vindt kennisontwikkeling plaats over de toepasbaarheid van de field lab-methode en resultaatgericht werken & financieren.

Resultaat

Tussen oktober en december 2021 heeft het fieldlab plaatsgevonden, waarbij de kick-off en afsluiting zijn bijgewoond door een groot aantal stakeholders uit Tilburg en Wethouder Esmah Lahlah. De overige drie blokken van de fieldlab zijn doorlopen door een selecte groep deelnemers, waaronder jongeren met een chronische aandoening, medewerkers van de gemeente, UWV, het onderwijs en zorgverzekeraars. Elk blok startte met een kennisdelingssessie, waarin de fieldlab-deelnemers meer te weten kwamen over het onderwerp en tools en handvatten aangereikt kregen. De daaropvolgende week gingen de deelnemers zelf aan de slag en was er een (optionele) praktijksessie waarin de deelnemers begeleid werden bij de uitwerking van hun casus.

Samenwerking

“Het is waardevol geweest dat Social Finance NL dit fieldlab heeft kunnen begeleiden. Door het doorlopen van het fieldlab is gemeente Tilburg weer vele stappen verder met het ondersteunen van deze doelgroep.” – Marco Florijn, Programmaleider Jongeren INC bij FNO

Project FNO Fieldlab Tilburg 
Jaar 2021
Type Onderzoek, Kennis delen
Partijen Social Finance NL
VNG
Locatie Tilburg