Project omschrijving

FNO Fieldlab Tilburg 

Gelijke kansen voor jongeren met een chronische aandoening creëren binnen het sociale domein is vaak complex en vraagt om een integrale aanpak. Daarvoor heb je kennis nodig van nieuwe methoden, nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe financierings- mogelijkheden. 

Vraag Tilburg

De gemeente Tilburg heeft Social Finance NL en VNG Academy gevraagd aan de slag te gaan met het ontwikkelen van lokale resultaatgerichte oplossingen en financiering van om daarmee gelijke kansen voor jongeren met een chronische aandoening te ondersteunen en te vergroten. Het is hierbij van belang om kennis te delen met verschillende betrokken partijen, waaronder de jongeren zelf. De gemeente Tilburg heeft SFNL gevraagd een fieldlab op te zetten, de eerste in zijn soort. 

Aanpak SFNL

Het resultaatgericht oplossen als ‘field lab’ methode draagt niet alleen bij om de betrokken (private) partners en gemeenten te ondersteunen en tot professionele antwoorden op de aanverwante maatschappelijke vragen te kunnen komen, maar ook om te leren actief te reflecteren op de professionele eigen rol/houding daarin. Social Finance NL zal deze reis met een kerngroep doorloppen aan de hand van 10 sessies, waarin resultaat op twee niveaus wordt gerealiseerd: 

  1. Er wordt een concrete oplossing gevonden voor het maatschappelijke vraagstuk: gelijke kansen voor jongeren met een chronische aandoening.
  2. Er vindt kennisontwikkeling plaats over de toepasbaarheid van de field lab-methode en resultaatgericht werken & financieren. 

Resultaat

De fieldlab zal tussen oktober en december 2021 plaatsvinden, waarna wij de behaalde resultaten zullen delen. Het streven is om na het proces met Tilburg ook andere gemeenten op deze manier te begeleiden naar resultatencontracten.

Bekijk al onze projecten
Project FNO Fieldlab Tilburg 
Jaar 2021
Type Onderzoek, Kennis delen
Partijen Social Finance NL
VNG
Locatie Tilburg
Op de hoogte blijven van onze projecten?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief