Project omschrijving

Haalbaarheidsstudie Social Outcomes Contracting in Litouwen

Niet alleen in West-Europa, maar ook in Litouwen is het voor sociaal ondernemers vaak lastig om toegang te krijgen tot financiering en andere vormen van bedrijfsondersteuning. Hierdoor blijven kansen om meer sociale impact te maken onbenut.

Vraag EIB

Om toenemende maatschappelijke uitdagingen (zoals arbeidsparticipatie en integratie van nieuwkomers) het hoofd te bieden, wordt sociale innovatie steeds belangrijker in het Litouwse beleid. Om deze sociale innovatie te faciliteren, is het van belang dat sociaal ondernemers, publieke instanties, investeerders en andere betrokken partijen elkaar vinden en effectief samenwerken. Daarom heeft de Europese Investeringsbank Social Finance NL gevraagd om samen met Ernst & Young (EY) Tsjechië en EY Litouwen een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een Social Outcomes Contracten in Litouwen. Via deze studie beoogt de EIB dit social finance ecosysteem verder te ontwikkelen en te verstevigen. De vraag komt voort uit een gezamenlijk initiatief van de EIB Group en EIB Advisory Hub om social outcomes contracten verder te stimuleren in Europa.

Aanpak SFNL

Social Finance NL zet haar kennis en expertise vooral in om, in nauwe samenwerking met EY Tsjechië en EY Litouwen, een sociaal innovatief pilot project te ontwikkelen waarin gebruik wordt gemaakt van resultaatfinanciering. Dit doen we door onder meer het uitvoeren van een kosten-baten analyse en het uitwerken van een structuur voor een potentiële Social Impact Bond.

Resultaat

De haalbaarheidsstudie is net van start gegaan en de komende maanden gaan we hier hard mee aan de slag. In dit onderzoek verkennen we niet alleen de mogelijkheden van publieke instellingen en investeerders om maatschappelijke resultaten anders te financieren, maar werken we tevens toe naar de ontwikkeling van een pilot project. We verwachten in de zomer van 2021 dit project af te ronden.

Foto door Scott Graham

Bekijk al onze projecten
Project Haalbaarheidsstudie Social Outcomes Contracting Litouwen
Jaar 2020-2021
Type Social Impact Bond
Partijen Social Finance NL
Ernst & Young Litouwen en Ernst & Young Tsjechië
Europese Investeringsbank
Locatie Amsterdam/Litouwen
Op de hoogte blijven van onze projecten?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief