Haalbaarheidsstudie Social Outcomes Contracting in Litouwen

Niet alleen in West-Europa, maar ook in Litouwen is het voor sociaal ondernemers vaak lastig om toegang te krijgen tot financiering en andere vormen van bedrijfsondersteuning. Hierdoor blijven kansen om meer sociale impact te maken onbenut.

Vraag EIB

Om toenemende maatschappelijke uitdagingen (zoals arbeidsparticipatie en integratie van nieuwkomers) het hoofd te bieden, wordt sociale innovatie steeds belangrijker in het Litouwse beleid. Om deze sociale innovatie te faciliteren, is het van belang dat sociaal ondernemers, publieke instanties, investeerders en andere betrokken partijen elkaar vinden en effectief samenwerken. Daarom heeft de Europese Investeringsbank Social Finance NL gevraagd om samen met Ernst & Young (EY) Tsjechië en EY Litouwen een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een Social Outcomes Contracten in Litouwen. Via deze studie beoogt de EIB dit social finance ecosysteem verder te ontwikkelen en te verstevigen. De vraag komt voort uit een gezamenlijk initiatief van de EIB Group en EIB Advisory Hub om social outcomes contracten verder te stimuleren in Europa.

Aanpak SFNL

Social Finance NL zet haar kennis en expertise vooral in om, in nauwe samenwerking met EY Tsjechië en EY Litouwen, een sociaal innovatief pilot project te ontwikkelen waarin gebruik wordt gemaakt van resultaatfinanciering. Hiervoor hebben diverse overheden maatschappelijke vraagstukken aangeleverd waar resultaatfinanciering mogelijk aan kan bijdragen. Uiteindelijk hebben we in samenwerking met het Litouwse Ministerie van Sociale Zekerheid en Arbeid een Social Impact Bond pilot ontworpen, gericht op jongeren die de jeugdzorg (hebben) verlaten.

Resultaat

Het resultaat van deze haalbaarheidsstudie is ten eerste een overzicht van de mogelijkheden vooroverheden en investeerders om maatschappelijke resultaten anders te financieren. Ten tweede hebben we een voorstel ontwikkeld voor een potentiële Social Impact Bond. In dit voorstel worden de beoogde resultaten toegelicht en is er een business case opgesteld. Daarnaast wordt beschreven hoe deze resultaten zijn verbonden aan uitbetalingen en welke aanbestedingsmogelijkheden er zijn voor een Social Impact Bond.

Samenwerking

“The support from Social Finance NL was very useful in progressing our work, and we enjoyed working together with this team. We are now using the SOC design study in different fields seeking to present possible ways to improve youth policy in Lithuania. – Jonas Laniauskas, director of Youth Affairs Agency at the Lithuanian Ministry of Social Security and Labour 

Foto door Scott Graham

Project Haalbaarheidsstudie Social Outcomes Contracting Litouwen
Jaar 2020-2021
Type Social Impact Bond
Partijen Social Finance NL
Ernst & Young Litouwen en Ernst & Young Tsjechië
Europese Investeringsbank
Locatie Amsterdam/Litouwen