Evaluatie Resultaatcontracten – Gemeente Rotterdam

In Rotterdam zijn relatief veel jongeren werkloos. Dit betekent vaak dat zij thuis zitten, worden belemmerd om hun leven verder op te bouwen en de risico’s op vereenzaming toenemen. Daarom streeft de gemeente Rotterdam ernaar om jeugdwerkloosheid in de stad terug te dringen. Dit wordt onder andere gedaan door het aanbieden van re-integratietrajecten bij de Buzinezzclub en Sagènn. Hierbij hebben zij twee resultaatcontracten gesloten met deze uitvoerende partijen, waarbij de gemeente hen pas uitbetaalt bij behaalde resultaten.

Vraag Gemeente Rotterdam

Om te bepalen in hoeverre de vooraf afgesproken resultaten zijn behaald, heeft de gemeente Rotterdam Social Finance NL benaderd voor de rol van onafhankelijke evaluator. In deze evaluatie wordt gekeken naar een aantal resultaten, namelijk een vermindering van de aanspraak op bijstandsuitkeringen, maar ook een verbetering in opleidingsniveau en/of loonwaarde bij de deelnemende jongeren.

Aanpak SFNL

SFNL heeft zich vooral gericht op de juridische inrichting en de governance kant de markplaats. Om te onderzoeken hoe de marktplaats het best vorm gegeven kan worden achter de schermen, is SFNL in gesprek gegaan met juridische specialisten, experts op gebied van het reguleren van financieringsvormen, private fondsenmanagers, en NGOs. Zo hebben we in kaart gebracht wat de donoren en de NGOs zoeken en nodig hebben van een bemiddelende dienst. Hiernaast heeft SFNL ook meegeschreven aan de financiële business case van de marktplaats om te verkennen of deze ook financieel duurzaam kan worden opgezet.

Resultaat

Om de resultaten van de deelnemers vast te stellen hebben wij een data-model en een onafhankelijk evaluatieproces ontwikkeld. Daarbij maken we gebruik van de data van de Gemeente Rotterdam en een voorspellend model van SEO Economisch Onderzoek dat inzicht geeft in de benchmark voor de deelnemers. De evaluatie en het evaluatieproces hebben we eerst getest en wordt vervolgens voor vier cohorten van deelnemers uitgevoerd.

Project Evaluatie Resultaatcontracten
Gemeente Rotterdam
Jaar 2019-2024
Type Advies, Onderzoek
Partijen Social Finance NL
Gemeente Rotterdam
Locatie Rotterdam