Kansfonds heeft als missie ‘Iedereen een thuis’. Een thuis betekent: een dak boven je hoofd, voldoende geld om van rond te komen en het besef dat je erbij hoort. Als vermogensfonds beschikt Kansfonds over vermogen waar het traditioneel mee belegt, en doet het jaarlijks aan doelbestedingen via donaties. Kansfonds wil aan beide kanten verder kijken dan de traditionele financiële methodes. Het fonds vroeg daarom aan Social Finance NL de mogelijkheden van impact investeren in kaart te brengen en te helpen bij het uitvoeren van impact investeringen. Aandachtspunt daarbij is dat de investeringen moeten bijdragen aan de missie. We spraken met Anne Damen, programmaleider, en Eline Crins, hoofd programma’s, over de toegevoegde waarde van Social Finance NL in dit traject.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Impact rapport SFNL 2023_kansfonds_v1