Op basis van onze ervaring en de ervaring van een internationaal netwerk van 200 professionals hebben we een framework opgesteld met criteria voor resultaatgericht werken: de Resultatenradar.

Deze Social Finance NL Resultatenradar is geen doel op zich, maar vormt een middel om het gesprek te voeren over hoe een project kan worden ingericht en ingekocht. Niet alle projecten zijn immers vergelijkbaar.

In het rapport ‘Resultaat Telt’ zijn vier projecten beschreven die pionieren op het gebied van resultaatgericht werken. Met de organisaties achter deze projecten is de Resultatenradar ingevuld.

Het rapport bevat ook een interview met Harvard Professor Jeffrey Liebman over het werk van zijn Governance Performance Lab. En een interview met Joost Sneller, een Kamerlid dat de afgelopen jaren de Nederlandse overheid ertoe probeert te bewegen om transparanter te rapporteren over doelmatigheid en doeltreffendheid.

Tot slot biedt dit rapport concrete handvaten om ook met jouw project de resultaatgerichtheid te vergroten.

Voor meer informatie over de resultatenrader, klik hier.

Klik op de afbeelding voor de hele pdf.