Om impactinvesteringen te stimuleren is onder leiding van de Global Steering Group (GSG) een wereldwijde beweging ontstaan: de National Advisory Board (NAB). Al 21 landen én de EU als geheel hebben zo’n nationale adviesraad. NAB’s brengen belanghebbenden en aspecten van het veld bijeen: kennis en learnings worden gedeeld om lokale successen wereldwijd te benutten. 

Is er in Nederland ook behoefte aan een NAB? Samen met investerigsconsultants Phenix Capital, C-Change en Enclude dook Social Finance NL in dit vraagstuk, onder andere door een aantal key stakeholders aan de tand te voelen. De conclusie: die behoefte is er! In het rapport staan alle bevindingen en geven we een voorzetje over de totstandkoming van zo’n NAB.

Klik hier om het hele rapport te lezen.