Project omschrijving

Haalbaarheidsstudie De Nieuwe Toekomst

Huiselijk geweld is een omvangrijk probleem. Niet alleen omdat het jaarlijks aantal slachtoffers zeer hoog is, maar ook omdat de impact van huiselijk geweld op slachtoffers enorm is. Daarbij is huiselijk geweld niet genderneutraal: vrouwen lopen een verhoogd risico om slachtoffer te worden van huiselijk geweld. De Nieuwe Toekomst heeft als doel om vrouwen die (ernstig) huiselijk geweld hebben meegemaakt weer optimaal te kunnen laten participeren in de maatschappij. Het programma bestaat uit een groepstraining en coaching traject dat vrouwen op maat verder helpt om stappen te zetten naar economische zelfstandigheid. 

Vraag Stichting 180

Stichting 180 verzorgt het landelijk beheer van De Nieuwe Toekomst dat wordt uitgevoerd in verschillende centrumgemeenten door het land. Haar missie is om het programma verder te verspreiden en landelijk kwalitatief goed te borgen. Voor de realisatie hiervan is duurzame financiering van belang. Om te inventariseren op welke manier De Nieuwe Toekomst duurzaam gefinancierd kan worden, heeft Stichting 180 Social Finance NL gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Het Oranje Fonds en ING Nederland fonds maken deze haalbaarheidsstudie mede mogelijk. 

Aanpak SFNL

Tijdens onze haalbaarheidsstudie doorlopen we verschillende fases om tot een framework voor resultaatfinanciering en bijbehorend implementatieplan te komen. Allereerst spreken we met Stichting 180 en uitvoerders van het programma om impactdoelstellingen en succesdefinities te definiëren. Vervolgens ontwikkelen we op basis van deze gesprekken en aanvullend onderzoek een initiële business case voor het programma. Deze business case zal getoetst worden met gemeenten en uitvoerders om te komen tot een implementatieplan voor resultaatafspraken en financiering.

Resultaat

We zullen een framework ontwikkelen met standaard afspraken over implementatie en resultaatfinanciering die bij gemeenten uitgerold kan worden. Met voorlopende gemeenten wordt gekeken hoe de eerste stappen in de praktijk gezet kunnen worden om De Nieuwe Toekomst duurzaam te kunnen financieren.

Over de samenwerking

‘’In Social Finance NL hebben we een deskundige en betrouwbare partner gevonden die ons verder kan helpen op weg naar de realisatie van een model van duurzame financiering voor een programma dat domeinoverschrijdend werkt.’’ 

Irma van der Veen, directeur Stichting 180 

Foto door Priscilla Du Preez

Bekijk al onze projecten
Project Haalbaarheidsstudie De Nieuwe Toekomst 
Jaar 2021-2022
Type Advies, Onderzoek
Partijen Social Finance NL
Stichting 180
Oranje
Fonds
ING
Nederland Fonds
Locatie Nederland
Op de hoogte blijven van onze projecten?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief