Circular Jobs Initiative: van onderzoek naar actie 

Nederland maakt een transitie door naar een meer circulaire economie. Dit is een economie waarin de productie en consumptie van materialen en producten zolang mogelijk worden gedeeld, hergebruikt, opgeknapt en gerecycleerd. In deze transitie zullen er banen verloren gaan maar wordt er ook nieuwe werkgelegenheid gecreëerd. Dit leidt tot een verschuiving in sectoren, type banen en benodigde vaardigheden. Het huidige opleidingsaanbod van onderwijsinstanties en het bedrijfsleven sluit niet voldoende aan op deze veranderingen.    

Circle Economy (CE)en deGoldschmeding Foundation (GF)zetten zich in om de sociale dimensies van de circulaire transitie te versterken. Dit doen ze d.m.v. hetCircular Jobs Initiative (CJI), een kenniscentrum dat risico’s identificeert en praktische, schaalbare oplossingen ontwikkeld om ze aan te pakken.   

Vraag Circle Economy

Om het bedrijfsleven te stimuleren om circulaire stappen te zetten, ontwikkelt Circle Economy een roadmap om handvatten te bieden aan het bedrijfsleven. De focus ligt daarbij op de HR-afdeling van bedrijven: hoe kan je HR beleid kunt inrichten om mensen mee te krijgen in een circulaire transitie? Social Finance NLis gevraagd om vervolgens financieringsmogelijkheden in kaart te brengen om hun HR-beleid op circulariteit te bekostigen.  

Aanpak SFNL

SFNL draagt bij aan het ontwikkelen van een menukaart met deze financiële mogelijkheden, met zowel publiek als private financieringen. Ook ontwikkelen we een business case voor een bedrijf dat meer circulair is gaan werken. Dit doen we aan de hand van het in kaart brengen van de (maatschappelijke) effecten, hier een financiële waardering aan te hangen en te vergelijken met de investering en kosten ervan.  

Resultaat

Na de zomer lanceren we met CJI een online roadmap voor het bedrijfsleven voor de circulaire transitie en de arbeidsfactor hierin. Bedrijven kunnen aan het overzicht van financieringsmogelijkheden snel inzien welke financieringsbronnen en vormen goed passen bij hun circulaire ambities.  

Foto door Ahsanization 

Bekijk al onze projecten
Project Circular Jobs Initiative
Jaar 2021-2022
Type Advies, Onderzoek
Partijen Social Finance NL
Circle Economy
Goldschmeding Foundation
Locatie Nederland
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief