HiiL Justice Innovation Labs

The Hague Institution for Innovation of Law (HiiL) streeft wereldwijd naar user-friendly justice: een toegankelijk, laagdrempelig en effectief rechtssysteem, waarbij de behoeften van gebruikers centraal staan.

Oeganda

Vraag HiiL

In Oeganda is er nog altijd een ‘justice gap’, waarbij mensen met juridische vraagstukken hun probleem niet of slechts ten dele zien worden opgelost. Vooral in plattelandsgebieden speelt community justice, waarbij de lokale gemeenschap juridische dienstverlening biedt, een belangrijke mogelijkheid om deze ‘justice gap’ te verkleinen.

Met het Justice Innovation Lab beoogt HiiL samen met lokale stakeholders en experts daarom een innovatief en duurzaam ontwerp voor ‘community justice’ te ontwikkelen, dat landelijk kan worden opgeschaald en verbonden is met het formele rechtssysteem. In dit kader heeft HiiL Social Finance NL gevraagd om deel te nemen aan het Lab door een businesscase en een duurzaam financieel model voor dit initiatief te ontwikkelen.

Aanpak SFNL

Social Finance NL nam deel aan de design sessies van het Justice Innovation Lab, en leidde de ontwikkeling van het business- en financieringsmodel. Hierbij verkenden we de haalbaarheid van diverse financieringsstructuren, waaronder resultaatfinanciering, onderzochten we de mogelijkheden voor een governance structuur voor het initiatief en een positieve businesscase.

Resultaat

Met het Justice Innovation Lab werkten we toe naar een financieringsvoorstel om het ontworpen initiatief in Oeganda te kunnen opzetten. Met de input uit de design sessies we de businesscase en de financieringsstructuur vormgegeven.

Over de samenwerking

“We werken al sinds 2019 samen met Social Finance NL en onze stakeholders zijn erg te spreken over hun kennis en expertise over financiering voor maatschappelijke impact. Daarom hebben we hen ook benaderd voor het Justice Innovation Lab. Door hun ruime ervaring in innovatieve financieringsmodellen leveren zij een zeer waardevolle bijdrage aan het initiatief voor community justice in Oeganda dat ook financieel duurzaam is.” – Borja Gutierrez, Fund Specialist bij HiiL.

Den Haag

Vraag HiiL

HiiL streeft niet alleen in het buitenland naar een betere toegang tot het rechtssysteem. In Den Haag heeft HiiL onderzoek gedaan naar het opzetten van een voorziening voor burenconflicten die bestaande initiatieven versterkt en opwaardeert tot een aanpak die inwoners van Den Haag beter in staat stelt om als buren samen te leven; een buurtvredevoorziening. HiiL heeft Social Finance NL gevraagd het financiële model voor deze voorziening te bouwen.

Aanpak SFNL

Burenconflicten zijn de meest voorkomende conflicten in de gemeente Den Haag. Wij hebben gekeken op welke plekken dit voor de gemeente veel geld kost en waar HiiL’s voorziening de gemeente geld zou kunnen besparen. Met behulp van input van HiiL hebben we vervolgens een financieel model gebouwd. Dit model is aanpasbaar per gemeente, waardoor het model ook kan worden toegepast als de voorziening wordt opgeschaald naar andere gemeenten in Nederland.

Resultaat

Uit het financieel model dat we hebben gebouwd, bleek dat de preventieve werking van de Buurtvredevoorziening na vijf jaar zal leiden tot besparingen voor de gemeente, het rechtssysteem en voor de inwoners van Den Haag. Deze besparingen overstijgen de investeringen die vooraf in de voorziening moeten worden gedaan ruimschoots. Een positieve business case dus!

Over de samenwerking

“Social Finance helped us to develop a comprehensive model for all revenue and cost-streams for community justice services in The Hague. Together, we are nearing a major breakthrough in financing courts and dispute resolution services in a way that ensures equal access to justice for all.” – Maurits Barendrecht, Research Director bij HiiL.

Tunesië

Vraag HiiL

In Tunesië is een groot probleem met toegang tot publieke diensten in de plattelandsgebieden, met name in Zuidoost Tunesië. De processen rondom het verkrijgen van persoonsdocumentatie en vergunningen zijn ingewikkeld, inefficiënt en kwalitatief niet goed in orde.

Met het Justice Innovation Lab in Tunesië beoogt HiiL samen met lokale stakeholders en experts daarom een innovatief en duurzaam ontwerp voor een ‘Mobile Municipality’ te ontwikkelen, waarbij de publieke diensten op een efficiëntere en betere manier naar de plattelandsgebieden worden gebracht. Dit doen ze met plaatselijke gemeentekiosken en bemiddelaars die zelfs aan huis kunnen komen om de lokale bevolking te helpen. HiiL heeft Social Finance NL gevraagd om deel te nemen aan het Lab, om een businesscase en een duurzaam financieel model voor dit initiatief te ontwikkelen.

Aanpak SFNL

Social Finance NL neemt deel aan de design sessies van het Justice Innovation Lab en leidt de ontwikkeling van het business- en financieringsmodel. Hierbij verkennen we de haalbaarheid van diverse financieringsstructuren, waaronder resultaatfinanciering en onderzoeken we de mogelijkheden voor een governance structuur voor het initiatief en een positieve businesscase.

Resultaat

Met het Justice Innovation Lab werken we toe naar een financieringsvoorstel om het ontworpen initiatief in Zuidoost Tunesië te kunnen opzetten. Met de input uit de designsessies draagt Social Finance NL zorg voor de businesscase en de financieringsstructuur.

Foto door Robin Kutesa

Project HiiL Justice Innovation Labs
Jaar 2021 – 2022
Type Advies, Onderzoek
Partijen Social Finance NL
HiiL
Locatie Oeganda, Den Haag, Tunesië