Project omschrijving

HiiL Justice Innovation Lab

The Hague Institution for Innovation of Law (HiiL) streeft wereldwijd naar user-friendly justice: een toegankelijk, laagdrempelig en effectief rechtsysteem, waarbij de behoeften van gebruikers centraal staan. Ook in Oeganda is er nog altijd een justice gap, waarbij mensen met juridische vraagstukken hun probleem niet of slechts ten dele zien worden opgelost. Vooral in plattelandsgebieden speelt community justice, waarbij de lokale gemeenschap juridische dienstverlening biedt, een belangrijke mogelijkheid om deze justice gap te verkleinen. 

Vraag HiiL

Met het Justice Innovation Lab beoogt HiiL samen met lokale stakeholders en experts daarom een innovatief en duurzaam ontwerp voor community justice te ontwikkelen, dat landelijk kan worden opgeschaald en verbonden is met het formele rechtssysteem. In dit kader heeft HiiL Social Finance NL gevraagd om deel te nemen aan het Lab, om een businesscase en een duurzaam financieel model voor dit initiatief te ontwikkelen. 

Aanpak SFNL

Social Finance NL neemt deel aan de design sessies van het Justice Innovation Lab, en leidt de ontwikkeling van het business- en financieringsmodel. Hierbij verkennen we de haalbaarheid van diverse financieringsstructuren, waaronder resultaatfinanciering, onderzoeken we de mogelijkheden voor een governance structuur voor het initiatief en een positieve businesscase. 

Resultaat

Met het Justice Innovation Lab werken we toe naar een financieringsvoorstel om het ontworpen initiatief in Oeganda te kunnen opzetten. Met de input uit de design sessies draagt Social Finance NL zorg voor de businesscase en de financieringsstructuur.

Over de samenwerking

Borja Gutierrez (Fund Specialist bij HiiL): “We werken al sinds 2019 samen met Social Finance NL, en onze stakeholders zijn erg te spreken over hun kennis en expertise over financiering voor maatschappelijke impact. Daarom hebben we hen ook benaderd voor het Justice Innovation Lab. Door hun ruime ervaring in innovatieve financieringsmodellen leveren zij een zeer waardevolle bijdrage aan het initiatief voor community justice in Oeganda dat ook financieel duurzaam is.”

Foto door Robin Kutesa

Bekijk al onze projecten
Project HiiL Justice Innovation Lab in Oeganda
Jaar 2021
Type Advies, Onderzoek
Partijen Social Finance NL
HiiL
Locatie Oeganda
Op de hoogte blijven van onze projecten?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief