HiiL Justice Innovation Labs

The Hague Institution for Innovation of Law (HiiL) streeft wereldwijd naar user-friendly justice: een toegankelijk, laagdrempelig en effectief rechtssysteem, waarbij de behoeften van gebruikers centraal staan.

Vraag HiiL

In veel landen is er nog altijd een ‘justice gap’, waarbij mensen met juridische vraagstukken hun probleem niet of slechts ten dele zien worden opgelost. Vooral in plattelandsgebieden speelt community justice, waarbij de lokale gemeenschap juridische dienstverlening biedt, een belangrijke mogelijkheid om deze ‘justice gap’ te verkleinen.

Met Justice Innovation Labs beoogt HiiL samen met lokale stakeholders en experts daarom een innovatief en duurzaam ontwerp voor ‘community justice’ te ontwikkelen, dat landelijk kan worden opgeschaald en verbonden is met het formele rechtssysteem. In dit kader heeft HiiL Social Finance NL gevraagd om deel te nemen aan meerdere Justice Innovation Labs door een businesscase en een duurzaam financieel model voor de verschillende initiatieven te ontwikkelen.

Aanpak SFNL

Social Finance NL neemt deel aan de design sessies van het Justice Innovation Lab en leidt de ontwikkeling van het business- en financieringsmodel. Hierbij verkennen we de haalbaarheid van diverse financieringsstructuren, waaronder resultaatfinanciering. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor een governance structuur voor de initiatieven en een positieve businesscase.

Resultaat

Met het Justice Innovation Labs werken we toe naar een financieringsvoorstel om het ontworpen initiatief in de verschillende landen te kunnen opzetten. Met de input uit de designsessies draagt Social Finance NL zorg voor de businesscase en de financieringsstructuur. Inmiddels hebben we meegewerkt aan de opzet en uitvoering van justice innovations in Oeganda, Tunesië, Nigeria en Den Haag.

Over de samenwerking

Borja Gutierrez (Fund Specialist bij HiiL): “We werken al sinds 2019 samen met Social Finance NL en onze stakeholders zijn erg te spreken over hun kennis en expertise over financiering voor maatschappelijke impact. Daarom hebben we hen ook benaderd voor het Justice Innovation Lab. Door hun ruime ervaring in innovatieve financieringsmodellen leveren zij een zeer waardevolle bijdrage aan het initiatief voor community justice in Oeganda dat ook financieel duurzaam is.”

Maurits Barendrecht (Research Director bij HiiL): “Social Finance helped us to develop a comprehensive model for all revenue and cost-streams for community justice services in The Hague. Together, we are nearing a major breakthrough in financing courts and dispute resolution services in a way that ensures equal access to justice for all.”

Project HiiL Justice Innovation Labs
Jaar 2021 – 2022
Type Advies, Onderzoek
Partijen Social Finance NL
HiiL
Locatie Oeganda, Den Haag, Tunesië, Nigeria