Dat zijn de woorden van Jeroen Rijpkema, CEO bij de Triodos Bank én bestuurslid van Social Finance NL. Na een indrukwekkende internationale loopbaan bij onder andere ABN AMRO Bank en Transactie Monitoring Nederland, zet hij nu met veel plezier zijn professionele kennis en ervaring in bij Triodos Bank om op een hele bewuste manier geld in te zetten voor positieve maatschappelijke veranderingen. Maar hoe onderscheidt Triodos zich daarmee precies van andere banken? Wanneer kan een bank zich ‘groen’ noemen?  En hebben alleen groene banken nog bestaansrecht?

Duurzaam > Groen

Tijdens de aflevering maakt Jeroen duidelijk dat hij liever werkt met de term ‘duurzame banken’ in plaats van ‘groene banken’. Want, niet alleen klimaat, energie en biodiversiteit zijn voor hem belangrijke onderwerpen, maar ook sociale inclusie en individuele en maatschappelijke ontwikkeling. Triodos zet geld op een hele bewuste manier in om ieder individu in staat te stellen zichzelf te ontwikkelen binnen de grenzen van onze planeet aarde. Om deze missie te laten slagen, kiest de bank bewust in welke sectoren ze actief is en welke activiteiten ze financiert. Triodos is daarmee voorloper en wil dan ook in 2035, 15 jaar eerder dan de rest van de sector, CO2 neutraal zijn.  Toch zou Jeroen  graag zien dat andere financiële instellingen een voorbeeld nemen aan deze instelling en ook richting een zelfde beleid opschuiven.

Concurreren met de status quo

We vragen ons af of als je zo duurzaam wilt zijn als Triodos, daar dan ook automatisch bescheidere financiële doelstellingen bij horen. En kan je als duurzame bank dan nog steeds op financieel gebied concurreren met reguliere banken? Volgens Jeroen is dat wel het geval. Hij benadrukt dat het streven naar duurzame positieve impact niet betekent dat je daardoor geen verantwoord rendement kunt halen. Het gaat alleen vaak om een ander type rendement en mogelijk een wat lager financieel rendement. Als ‘impact first’-organisatie  moet je uiteindelijk ook de continuïteit waarborgen en aandeelhouders belonen, dus er moet ook een zeker een financieel rendement zijn.

Het juiste doen moet lonen

Volgens Jeroen zou de concurrentiepositie van maatschappelijke organisaties  beter zijn als we erin slagen met elkaar om alle kosten van negatieve effecten van activiteiten in rekening te brengen en gecreëerde sociale waarde te includeren in een businesscase. Het wordt namelijk steeds noodzakelijker om als bestuurders te kijken naar de lange termijn. Dat blijft een uitdaging voor Jeroen in de huidige wereld waar vaker voor de korte termijn geïnvesteerd wordt en kortetermijndenken meer de nadruk heeft. Daarom zou het volgens hem  zo moeten zijn dat  wat maatschappelijk rendeert ook financieel moeten renderen. In ieder geval op langer termijn. Helaas is de maatschappij (nog) niet zoingericht. En dat is precies waar we zien dat Jeroen zijn werk bij Triodos en Social Finance NL mooi samenkomt. Met SFNL proberen we natuurlijk sociale waarde te includeren in businescase, zodat het loont om het juiste te doen.

Change finance, to finance change

Jeroen heeft een duidelijke visie: financiële instellingen moeten geworteld zijn in de maatschappij en dus uitdagingen aangaan waar we op dit moment als samenleving mee te maken hebben. Hij hoopt daarom ook dat andere banken ook transformeren richting het zijn van een duurzame financiële instelling. Dat ziet Jeroen als een belangrijke rol voor de bank: enerzijds positieve verandering financieren, ‘finance change’, anderzijds ook actief een rol te spelen in het veranderen van de financiële sector, ‘change finance’. Deze uitspraak is al meerdere malen voorbij gekomen in verschillende podcasts en omarmen we bij Social Finance van harte. Net als ons zeer gewaardeerde bestuurslid zelf natuurlijk!

Luister hier de bijbehorende podcastaflevering.