Uit een Impactanalyse van in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijkt dat de baten van de eerste twee financieringen van het Sociaal Innovatiefonds (SIF) ruimschoots opwegen tegen de kosten. Het SIF heeft twee leningen verstrekt van in totaal € 650.000. De verwachte maatschappelijke baten van de baancreatie door deze twee leningen bedragen € 4.2 miljoen. Hiermee kan gesteld worden dat voor iedere euro aan lening er €6,42 aan maatschappelijke waarde wordt gerealiseerd. Let wel: het betreft een verwachting en uitgaande van de situatie dat de baancreatie doelen worden gerealiseerd. De verdeling van deze baten kan echter nog beter, aangezien het vooral de overheid is die profiteert en de werkgevers nog een klein negatief saldo overhouden. In onderstaande infographic zijn de belangrijkste resultaten overzichtelijk weergegeven.

In opdracht van het ministerie van SZW hebben SFNL en SEO de maatschappelijke baten en lasten van de eerste financieringen van het SIF in kaart gebracht. SFNL was verantwoordelijk voor de dataverzameling voor de analyse, SEO heeft de analyse uitgevoerd en de resultaten beschreven in het rapport ‘Impact Sociaal Innovatiefonds’.  De interpretatie van de bevindingen is gedaan door SFNL.