Zorgverzekeraars, zorgorganisaties, gemeenten en (particuliere) investeerders bundelen krachten voor valpreventieprogramma ‘Stevig Staan’

Venlo, vrijdag 16 december 2022 – Vandaag gaat het valpreventieprogramma ‘Stevig Staan’ voor ouderen in zeven Noord-Limburgse gemeenten van start. De samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgorganisaties, zorgkantoor, gemeenten en (particuliere) investeerders is uniek in Europa. Het programma kwam tot stand door een zogeheten Health Impact Bond: middels crowdfunding en investeringen door BNP Paribas Social Impact Bonds Fund, Bridges en Rabobank wordt in totaal € 1,8 miljoen gefinancierd. Het is urgent dat de regio vaart maakt met valpreventie omdat 40% van de 70-plussers minimaal één keer per jaar valt; driemaal vaker dan gemiddeld in Nederland. Een consortium onder leiding van De Zorggroep voert het programma uit, Social Finance NL is betrokken als intermediair. Het programma ‘Stevig Staan’ is ontwikkeld door Vilans en VeiligheidNL. Ouderen in Noord-Limburg kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor het programma via www.stevigstaan.nu

Krachtenbundeling voor schaalvergroting

Vorig jaar kwamen in Nederland 5.400 mensen door een ongelukkige val om het leven, bijna een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden (bron: CBS). Naar verwachting stijgt het aantal valincidenten de komende jaren met 40%. Landelijk neemt de focus op valpreventie onder ouderen toe omdat verschillende maatregelen bewezen effectief zijn. Lokaal en kleinschalig worden geregeld programma’s aangeboden, maar er is behoefte aan effectievere samenwerking en schaalvergroting. Daarom start vandaag ‘Stevig Staan’, het eerste valpreventieprogramma in Nederland dat gedurende vijf jaar 7.000 ouderen uit de regio screent op valrisico en mobiliteit. Van de 70-plussers met verhoogd valrisico in de regio ontvangen 2.500 mensen een gericht beweegaanbod en ondersteuning op maat. Dit resulteert in minder valincidenten, opnames bij de spoedeisende hulp, verbetering in balans en spierkracht en minder afhankelijkheid van thuiszorg.

Health Impact Bond voor valpreventie

Uniek aan deze integrale aanpak zijn de schaalgrootte, intensieve krachtenbundeling en financieringsconstructie, waarbij voor het eerst in Nederland een Health Impact Bond wordt ingezet. Hierin verschaffen (maatschappelijke) investeerders het kapitaal voor de interventie en worden zij bij succes terugbetaald door de partijen waar de baten terechtkomen. Voor het programma Stevig Staan investeren BNP Paribas Social Impact Bonds Fund, Bridges en Rabobank €1,55 miljoen. De overige €250.000 werd opgehaald via crowdfunding bij ruim 200 particuliere beleggers via het crowdfundingplatform Oneplanetcrowd.  De investering revolteert zodat het totale programma van €2,8 miljoen kan worden gefinancierd. De Health Impact Bond is gestructureerd door Social Finance NL met hulp van BNP Paribas Social Impact Bonds Fund (co-structurer). Ruben Koekoek, directeur van Social Finance NL, is betrokken als intermediair: “Deze kennis- en krachtenbundeling heeft in de eerste plaats een positief effect op een grote maatschappelijk opgave in de ouderenzorg en bespaart veel persoonlijk leed. De komende jaren meten we het aantal valincidenten onder ouderen en bij succes besparen gemeenten en zorgverzekeraars forse kosten. Met dit geld betalen de deelnemende gemeenten, VGZ zorgkantoor, zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en CZ de investeerders terug.”

Inzet van preventie bij ouderen

Betrokkenheid bij een Health Impact Bond is een primeur voor een coöperatie als VGZ. Cas Ceulen, Chief Health Officer bij Coöperatie VGZ, over hun pioniersrol: “In Noord-Limburg hebben we veel oudere verzekerden die we graag helpen om valincidenten en de vaak verstrekkende gevolgen ervan te voorkomen. We geloven in de aanpak en het programma en zijn daarnaast heel nieuwsgierig wat de bijzondere samenwerkings- en financieringsvorm ons kunnen leren.”

Over Stevig Staan

Stevig Staan is een samenwerking tussen de Noord-Limburgse gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Beesel, Peel en Maas, Bergen, Gennep en Venray, De Zorggroep, CZ, VGZ Zorgkantoor, Coöperatie VGZ en de fysiopraktijken van FysunieQ. Stevig Staan is mede ontwikkeld door Vilans en VeiligheidNL en wordt gefinancierd middels een Health Impact Bond. Hierin investeren BNP Paribas Social Impact Bonds Fund, Bridges en Rabobank €1,55 miljoen. De overige €250.000 werd opgehaald bij ruim 200 particuliere beleggers via het crowdfundingplatform Oneplanetcrowd. Social Finance NL is betrokken als intermediair van de Health Impact Bond.  www.stevigstaan.nu

Cijfers valincidenten Noord-Limburg

De regio Noord-Limburg kent een grote vergrijzing. De populatie 70+ bestaat uit 40.000 burgers, hiervan valt 40% minimaal 1 keer per jaar. In 2017 werden 2800 ouderen behandeld op de SEH. Het aantal valincidenten met ernstige gevolgen (opname) was in 2017 2-3 maal hoger dan gemiddeld in Nederland.