Heroriëntatie op Preventie – Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam heeft met de afdeling Jeugd een team dat beleid maakt en stuurt op de uitvoering van preventie en jeugdhulp voor jeugdigen en gezinnen in de stad. De stad heeft daarbij de ambitie om niet alleen reactief hulp te bieden wanneer er een zorgvraag is, maar ook preventief aanbod te hebben voor inwoners in de stad om die zo laagdrempelig en dicht bij hun normale leefomgeving te helpen en waar mogelijk erger te voorkomen.

Vraag Gemeente Amsterdam

Amsterdam is een stad die, naast een veelvoud aan vraagstukken voor jeugdigen en ouders, een grote verscheidenheid aan betrokken partners op het gebied van preventie heeft. Het is belangrijk om van alle onderdelen van het jeugdstelsel een samenhangend geheel te maken, waarin jeugdigen en gezinnen zo snel mogelijk passende ondersteuning krijgen bij problemen. Sinds 2019 is vanuit de afdeling Jeugd het programma FPAJ (Flexibel Preventief Aanbod Jeugd) actief. Om het preventieve aanbod volledig aan te laten sluiten bij de leefwereld en behoeften van jeugd heeft de gemeente aan SFNL gevraagd om de projectleiding op zich te nemen over de heroriëntatie op preventie, waarbij opnieuw gekeken wordt naar de inrichting van preventie vanuit de afdeling Jeugd.

Aanpak SFNL

Tijdens het project zijn we begonnen met het verdiepen van het vraagstuk. Daarbij zochten we antwoord op vragen zoals: hoe effectief is preventie op dit moment? Wat gaat er goed? Waar lopen we tegenaan om preventie effectiever in te richten? Waar heeft de doelgroep behoefte aan? Vanuit een uitgebreide verkenning zijn de uitgangspunten voor het preventieve aanbod ontwikkeld en hebben we ingezet op een integrale aanpak van preventiebeleid waarbij de inwoners van de stad centraal staan. Daarvoor is veelvuldig afstemming gezocht binnen de afdeling Jeugd, maar ook met alle omliggende partners in beleid en uitvoering, om te komen tot een gezamenlijke visie en inrichting van preventie binnen het Jeugddomein.

Resultaat

Als resultaat van ons werk is er een visie ontwikkeld op de inrichting van het preventieve stelsel, welke is afgestemd met alle partners. Hierin zijn aanbevelingen opgenomen over de inrichting van preventie op het gebied van beleid, uitvoering en organisatie. Deze aanbevelingen zijn getoetst en vormden de basis voor een nieuwe aanbesteding waarin preventieve partners worden ingekocht voor de uitvoering van preventie.

Samenwerking

“Social Finance NL is een fijne en betrouwbare partner die de juiste kennis en kunde meebrengt, en springt flexibel in op de steeds veranderende werkelijkheid in het complexe jeugdveld.” – Tjalling de Vries, teamleider beleidsteam jeugdzorg
Project
Heroriëntatie op Preventie Gemeente Amsterdam
Jaar 2021
Type Advies
Partijen Social Finance NL
Gemeente Amsterdam
Locatie Amsterdam