Haalbaarheidsstudie De Nieuwe Toekomst

Huiselijk geweld is een omvangrijk probleem. Niet alleen omdat het jaarlijks aantal slachtoffers zeer hoog is, maar ook omdat de impact van huiselijk geweld op slachtoffers enorm is. Daarbij is huiselijk geweld niet genderneutraal: vrouwen lopen een verhoogd risico om slachtoffer te worden van huiselijk geweld. De Nieuwe Toekomst heeft als doel om vrouwen die (ernstig) huiselijk geweld hebben meegemaakt weer optimaal te kunnen laten participeren in de maatschappij. Het programma bestaat uit een groepstraining en coaching traject dat vrouwen op maat verder helpt om stappen te zetten naar economische zelfstandigheid. 

Vraag Stichting 180

Stichting 180 verzorgt het landelijk beheer van De Nieuwe Toekomst dat wordt uitgevoerd in verschillende centrumgemeenten door het land. Haar missie is om het programma verder te verspreiden en landelijk kwalitatief goed te borgen. Voor de realisatie hiervan is duurzame financiering van belang. Om te inventariseren op welke manier De Nieuwe Toekomst duurzaam gefinancierd kan worden, heeft Stichting 180 Social Finance NL gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Het Oranje Fonds en ING Nederland fonds maken deze haalbaarheidsstudie mede mogelijk. 

Aanpak SFNL

Tijdens onze haalbaarheidsstudie hebben we verschillende fases doorlopen om tot een framework voor resultaatfinanciering voor De Nieuwe Toekomst te komen. Dit framework bestaat onder andere uit een ratecard, waarin de maatschappelijke waarde van het programma uiteen is gezet, en een maatschappelijke businesscase. Voor de analyse hebben we met Stichting 180 en verschillende uitvoerders van het programma gesproken om impactdoelstellingen en succesdefinities te definiëren. Bovendien hebben we een uitgebreide deskresearch gedaan waarbij metingen door uitvoerders aan de hand van de zelfredzaamheidmatrix meegenomen zijn om de effecten van het programma in kaart te brengen. De bevindingen vanuit de analyse zijn tevens getoetst met het onderzoek van Atria naar de effectiviteit en werkzame mechanismen van het programma waarbij deelneemsters en een controlegroep anderhalf jaar zijn gevolgd en de effecten met elkaar zijn vergeleken.

Resultaat

We hebben een ratecard en maatschappelijke businesscase voor het programma ontwikkeld, inclusief handvatten voor Stichting 180 om vervolgstappen te nemen in het betrekken van gemeenten bij het programma. Zie hier het nieuwsbericht over de resultaten van de haalbaarheidsstudie.

Over de samenwerking

‘’In Social Finance NL hebben we een deskundige en betrouwbare partner gevonden die ons verder kan helpen op weg naar de realisatie van een model van duurzame financiering voor een programma dat domeinoverschrijdend werkt.’’ – Irma van der Veen, directeur Stichting 180.

Foto door Priscilla Du Preez

Project Haalbaarheidsstudie De Nieuwe Toekomst 
Jaar 2021-2022
Type Advies, Onderzoek
Partijen Social Finance NL
Stichting 180
Oranje
Fonds
ING
Nederland Fonds
Locatie Nederland