Circular Jobs Initiative: van onderzoek naar actie 

Nederland maakt een transitie door naar een meer circulaire economie. Dit is een economie waarin de productie en consumptie van materialen en producten zolang mogelijk worden gedeeld, hergebruikt, opgeknapt en gerecycleerd. In deze transitie zullen er banen verloren gaan maar wordt er ook nieuwe werkgelegenheid gecreëerd. Dit leidt tot een verschuiving in sectoren, type banen en benodigde vaardigheden. Het huidige opleidingsaanbod van onderwijsinstanties en het bedrijfsleven sluit niet voldoende aan op deze veranderingen.    

Circle Economy (CE)en deGoldschmeding Foundation (GF)zetten zich in om de sociale dimensies van de circulaire transitie te versterken. Dit doen ze d.m.v. hetCircular Jobs Initiative (CJI), een kenniscentrum dat risico’s identificeert en praktische, schaalbare oplossingen ontwikkeld om ze aan te pakken.   

Vraag Circle Economy

Om het bedrijfsleven te stimuleren om circulaire stappen te zetten, heeft Circle Economy een roadmap ontwikkeld om handvatten te bieden aan het bedrijfsleven. De focus ligt daarbij op de HR-afdeling van bedrijven: hoe kan je HR beleid kunt inrichten om mensen mee te krijgen in een circulaire transitie? Social Finance NL is gevraagd om vervolgens financieringsmogelijkheden in kaart te brengen om hun HR-beleid op circulariteit te bekostigen.

Aanpak SFNL

SFNL heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van een ‘menukaart’ met deze financiële mogelijkheden voor bedrijven om hun HR beleid op circulariteit te bekostigen. Hierin hebben wezowel publiek als private financieringen meegenomen op regionaal, nationaal en Europees niveau. Ook hebben we zes voorbeelden uitgelicht van bestaande initiatieven die verschillende financiële mechanismen hanteren, zoals publiek-private samenwerkingen en een pay-for-service basis. Daarnaast hebben we mogelijke outcomes van initiatieven van het verbeteren van circulaire vaardigheden in kaart gebracht.

Resultaat

Eind 2022 heeft het CJI een de online roadmap gelanceerd. Bedrijven kunnen aan het overzicht van financieringsmogelijkheden snel inzien welke financieringsbronnen en vormen goed passen bij hun circulaire ambities. De roadmap is te vinden via: https://www.circle-economy.com/circular-jobs-initiative/hr-roadmap.

Foto door Ahsanization 

Project Circular Jobs Initiative
Jaar 2021-2022
Type Advies, Onderzoek
Partijen Social Finance NL
Circle Economy
Goldschmeding Foundation
Locatie Nederland