Haalbaarheidsstudie Results Marketplace in Ethiopië 

Het ecosysteem rond financiering van ontwikkelingshulp is momenteel zo ingericht dat NGOs veel geld en tijd kwijt zijn aan het ophalen van middelen. Dit is niet hoe Stichting Cordaid en de Nederlandse ambassade in Ethiopië het het liefst zien en daarom willen zij de mogelijkheden van een Results Marketplace verkennen,die het makkelijker maakt om vraag, aanbod en verificatie van financieringsmogelijkheden samen te brengen. Die marktplaats kan de operationele kosten voor donoren kleiner maken en scheelt de NGOs die geld ophalen veel tijd en moeite. Daarnaast zorgt het voor meer transparantie op het gebied van resultaten in ontwikkelingshulp. Op de lange termijn is het doel om met deze vereenvoudiging meer geld richting het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG’s) te stuwen.

Vraag Cordaid en Buitenlandse Zaken

Zo’n marktplaats vergt veel sociale innovatie en gaat om gedragsverandering in het hele ecosysteem van ontwikkelingshulp. Stichting Cordaid en de Nederlandse ambassade in Ethiopië hebben Social Finance UK en Social Finance NL gevraagd de haalbaarheid van een Results Marketplace te onderzoeken, te verkennen hoe de marktplaats zou kunnen worden opgezet en na te gaan welke uitdagingen zo’n marktplaats met zich meebrengen.

Aanpak SFNL

SFNL heeft zich vooral gericht op de juridische inrichting en de governance kant de markplaats. Om te onderzoeken hoe de marktplaats het best vorm gegeven kan worden achter de schermen, is SFNL in gesprek gegaan met juridische specialisten, experts op gebied van het reguleren van financieringsvormen, private fondsenmanagers, en NGOs. Zo hebben we in kaart gebracht wat de donoren en de NGOs zoeken en nodig hebben van een bemiddelende dienst. Hiernaast heeft SFNL ook meegeschreven aan de financiële business case van de marktplaats om te verkennen of deze ook financieel duurzaam kan worden opgezet.

Resultaat

Het veranderen van een ecosysteem vergt tijd en geduld. In het eindrapport heeft Social Finance een versie van de markplaats aangeraden waarbij langzaam stappen gemaakt kunnen worden om uiteindelijk een dergelijke systeemverandering te bewerkstelligen. Social Finance adviseert daarom om initieel te focussen op het ontwerpen, implementeren en verifiëren van digitale resultaten voor zogeheten outcome funders. Deze versie van de marktplaats kan vervolgens als springplank gebruikt worden om uiteindelijk toe te werken naar een platform waar resultaten ook verhandeld kunnen worden.

Samenwerking

“Social Finance heeft een hele solide en allesomvattende analyse geleverd, die stof tot nadenken geeft.” – Maarten Oranje, Expert in Performance Based Financing and Data Use bij Cordaid

“Ik ben zeer tevreden over de uitgebreide en omvangrijke inzichten die Social Finance ons geboden heeft.” – Marco Gerritsen, Senior Health & Development Expert bij de Nederlandse Ambassade in Ethiopië

Project Haalbaarheidsstudie Results Marketplace
Jaar 2021
Type Onderzoek, Kennis delen
Partijen Social Finance NL
Social Finance UK
Cordaid
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Locatie Ethiopië