Adviespartner Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is een programma van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), in samenwerking met jongeren, maatschappelijke organisaties, scholen, gemeenten en andere ministeries. MDT biedt alle jongeren tussen de 12 en 30 jaar de kans om via een MDT-project – dat meestal 80 uur omvat – hun talenten te ontwikkelen, iets te doen voor een ander en/of de samenleving en mensen te ontmoeten buiten hun eigen leefwereld. Door MDT bouwen jongeren zelfvertrouwen op, weten ze beter wat ze willen en doen ze belangrijke vaardigheden op. Dit maakt niet alleen jongeren sterker, maar ook de samenleving als geheel.

In 2018 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opgezet samen met jongeren, maatschappelijke organisaties, NJR, NOV en de ministeries van SZW en OCW. Inmiddels doen 100.000 jongeren mee met MDT en kunnen de komende tijd nog eens ca. 200.000 jongeren starten met een MDT-project, waarbij ze zich inzetten voor een veelvoud aan maatschappelijke vraagstukken. Er zijn meer dan 6.500 maatschappelijke organisaties betrokken. De ambitie van MDT is om te groeien naar een landelijk dekkend netwerk, waarbij iedere jongere een MDT-project in de buurt heeft.

Vraag MDT

Al in vroeg stadium is Social Finance NL benaderd om het MDT-kernteam bij te staan in de duurzame doorontwikkeling van MDT, op zowel financieel als strategisch vlak. Sinds 2019 is ons team betrokken op tal van beleidsthema’s binnen het programma, met name op het gebied van duurzame financiering, het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingen met gemeenten, bedrijfsleven en fondsen en het vergroten van de impact van MDT op verschillende maatschappelijke opgaven, zoals schulden, eenzaamheid en sport. 

Aanpak SFNL

Als langdurige sparringpartner van MDT verkennen we nieuwe verbindingen, creëren we draagvlak tussen en binnen stakeholders en brengen we de maatschappelijke waarde van MDT in kaart. We hebben stakeholderonderzoeken uitgevoerd onder gemeenten en fondsen. In deze onderzoeken brengen we in beeld wat voor hen de meerwaarde van MDT kan zijn en op welke wijze MDT kan bijdragen aan hun beleidsdoelen en thema’s. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als jeugdwerkloosheid en jongerenparticipatie. Op basis van deze onderzoeken ontwikkelen we concreet handelingsperspectief voor deze stakeholders.  

In 2023 richten we ons op een aantal strategische onderwerpen. Ten eerste dragen we bij aan de ontwikkeling van de doorlopende subsidieregeling voor MDT en hoe daarin meer te sturen op impact. Daarnaast werken we aan de duurzame doorontwikkeling van de samenwerking met gemeenten, fondsen en bedrijfsleven. Een onderdeel hiervan is het inzetten van MDT als mogelijkheid voor Social Return on Investment (SROI) om zo meer bedrijven bij MDT te betrekken. Ook monitoren en evalueren we pilots met bedrijven (SROI), fondsen en gemeenten, waaronder een pilot waarbij MDT als onderdeel van de schuldenaanpak wordt ingezet. Verder ontwikkelen we de impact en inzet van MDT op verschillende maatschappelijke opgaven door het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden binnen en buiten de overheid. Dit doen we voor de onderwerpen schulden, sport, eenzaamheid en mentale gezondheid van jongeren. 

Resultaat

De afgelopen periode hebben we de inzichten van onderzoek naar de praktijk gebracht en hebben we de samenwerking en relaties met stakeholders van MDT versterkt. Een paar voorbeelden van de resultaten: 

  • Eerder ontwikkelden we de Impact Finance Toolkit, die organisaties helpt in het vinden van alternatieve financieringsmogelijkheden voor hun MDT-project.  

Over de samenwerking

“Voor MDT vormt Social Finance NL een deskundige en betrouwbare partner bij het oppakken van financiële vraagstukken in het sociale domein. Met de hulp van de kennis en kunde van Social Finance NL heeft MDT kunnen uitgroeien tot een landelijk netwerk waarin jongeren zichzelf kunnen ontwikkelen, elkaar kunnen ontmoeten en tegelijkertijd iets doen voor de samenleving.” – Frank Robben, programmamanager MDT bij Ministerie van OCW

Project Adviespartner Maatschappelijke Diensttijd (MDT) 
Jaar 2019 – heden
Type Advies, Onderzoek
Partijen Social Finance NL
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Diversion
Locatie Amsterdam/Den Haag