Social Finance NL heeft als missie om kapitaal en talent te mobiliseren voor maatschappelijke impact. Juist nu en na deze coronacrisis is het belangrijk dat we ons meer gaan richten op maatschappelijke waarde. In een serie artikelen neemt Björn Vennema je graag mee in onze visie hierop voor de samenleving als geheel en in verschillende domeinen.

Deze tijden laten zien hoeveel uitdagingen er nog zijn in onze samenleving. De afgelopen jaren groeide onze economie, de werkloosheid daalde en onze gezondheid verbeterde. Maar tegelijkertijd groeide ook de ongelijkheden en werd het gat tussen de mensen die wel meedoen en niet meedoen alleen maar groter. De huidige situatie laat zien dat het adresseren van deze problemen van cruciaal belang is voor een duurzame samenleving , maar ook dat sommige onderdelen van de maatschappij een stuk belangrijker zijn dan ons economische systeem het soms doet voorkomen. Je zou ze vitaal kunnen noemen.

Maatschappelijke waarde centraal
Dat betekent dat we onze maatschappij anders in zullen moeten richten. Waarbij niet meer alleen bedrijfseconomische prikkels de dienst uit maken, maar maatschappelijke waarde centraal staat. Waarbij we bij het plaatsen van een werknemer niet alleen maar kijken hoeveel de werkgever daarvoor wil betalen, maar ook in ogenschouw nemen wat voor waarde er verder gecreëerd wordt als iemand meedoet. Waardoor het wél interessant wordt om ook mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk toe te begeleiden. Of waardoor het aantrekkelijk wordt om initiatieven die eenzame ouderen activeren en uit hun isolement halen structureel te vergoeden, door de waarde die het creëert.

Vitale beroepen, vitale waarde
In zo’n samenleving wordt ook de verpleegkundige, de docent en een ieder ander die daadwerkelijk maatschappelijke waarde creëert ook ineens een stuk belangrijker. Iets waarvan we nu meer dan ooit zien dat dat nodig is. Want niet alleen in een crisissituaties zijn de vitale beroepen vitaal. Verreweg het merendeel van de tijd is het geen crisis, maar zijn deze beroepen net zo belangrijk.

Maatschappelijke waarde opschalen
Om de stap te zetten naar die nieuwe maatschappij, is het belangrijk dat we beter gaan definiëren wat die maatschappelijke waarde dan is, hoe die gecreëerd wordt en hoe we daarvoor gaan betalen. Daar zijn nieuwe standaarden en systemen voor nodig. Dat kan door maatschappelijke resultaten te meten, te financieren en vooral ook op te schalen. Gelukkig is dit niet helemaal nieuw en is hier wereldwijd al mee geëxperimenteerd. Denk bijvoorbeeld aan Social Impact Bonds, waarbij wordt gemeten welke maatschappelijke waarde wordt gecreëerd en op basis daarop wordt uitbetaald. Aan de hand van deze methodiek kunnen we het gebruik van maatschappelijke waarde als centraal element in onze maatschappij nog veel verder opschalen.

‘De wereld na corona’ reeks
De komende periode nemen we je mee in hoe dit er in de praktijk uit kan zien op het gebied van zorg, de arbeidsmarkt en ontwikkelingssamenwerking. En natuurlijk is het zaak dat we woorden ook gaan omzetten in daden. Wij gaan hard aan de slag voor een samenleving waar maatschappelijke waarde en impact centraal staan. Doe jij ook mee?

Lees ook deel 2 en deel 3 in deze reeks over maatschappelijke waarde in en na de corona crisis

Op de hoogte blijven van onze projecten?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief