Met deze insteek kwam podcastgast Mark Schneiders in 2014 aan het roer als CEO bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Na zijn internationale carrière als bankier en ontwikkelingsmanager, werd hij aangesteld om kansen te creëren voor het KIT dat net haar overheidssteun was verloren. En met succes! Er worden nu evenementen georganiseerd en ruimtes verhuurd aan sociale ondernemingen, zoals Social Finance NL. Naast een onderzoeksinstituut, staat het KIT sinds 2017 bekend als het eerste Sustainable Development Goals (SDG)-House in Nederland. Maar hoe staat het er eigenlijk voor met de SDGs volgens Mark? En hoe draagt het KIT bij aan het halen van deze doelen? We vroegen het hem op de drempel van zijn pensioen.

De SDGs zijn 17 werelddoelen van de Verenigde Naties gericht op sociale vooruitgang, economische vooruitgang en duurzaamheid en lopen tot 2030. Hoewel dit jaartal steeds dichterbij komt, raken we steeds verder verwijderd van het halen van deze voorgenomen doelen. Door de coronapandemie, het veranderende klimaat met steeds meer droogte en de oorlog in Oekraïne met de bijkomende energiecrisis is er een einde gekomen aan de vooruitgang van  een aantal van de SDGs. Maar, hoewel Mark inziet dat we ze dus waarschijnlijk niet allemaal gaan halen, is hij niet algeheel ontevreden. Hij ziet een groeiend bewustzijn over de urgentie van de SDGs: “Het mooie van de SDGs is dat het een gemeenschappelijke taal is en een richting. Steeds meer mensen kijken ernaar: organisaties, bedrijven, overheden en individuele mensen, gebruiken de SDGs als doel waar we naartoe moeten.”

SDGs als leidraad voor beleid

De SDGs zijn dus een leidraad voor beleid in landen wereldwijd; ontwikkelende én ontwikkelde landen, legt Mark uit. Om dit concreter te maken, zijn er 170 subdoelen opgesteld waar landen ook op kunnen rapporteren Ook Nederland rapporteert ieder jaar  over de voortgang van deze doelen. De SDGs zijn hiermee dus ook een soort meetinstrument. Er zijn zelfs landen waar de SDGs beheerd worden door de premier en waar elke wet getoetst wordt aan de SDGs. Daar hebben we in Nederland niet voor gekozen. Er is wel een campagne geweest bij het laatste regeerakkoord om dat ook voor elkaar te krijgen, maar dat is niet gebeurd. Dat vindt Mark wel jammer, want dan was het wel harder gegaan met het bereiken van onze doelen.

Van agendapunt naar actiepunt

Maar wat doen we dan wel in Nederland, vragen wij ons af. Mark legt uit dat Nederland elk jaar een rapportage publiceert over de voortgang van de SDGs. Hieruit blijkt dat we over het algemeen wel de goede kant op gaan. We zijn vooruit gegaan met verduurzaming van de landbouw, er is meer arbeidsparticipatie voor vrouwen en de energievergroening gaat hard. Ook zijn er minder daklozen en staat inkomensgelijkheid nu op de agenda van dit kabinet. Toch vindt Mark dat we kritisch moeten blijven. Het verschijnen van de doelen op de agenda van het kabinet is niet genoeg. Liever zien we dat integraal het hele beleid gemeten wordt op de SDGs, zodat ze van agendapunt naar actiepunt gaan.

Het belang van een ondernemende geest

Naast publiek beleid, worden ook bedrijven en de financiële sector steeds meer beoordeeld op hun bijdrage aan de SDGs. Beleggers beginnen hier steeds meer naar te vragen en investeerders zijn dan steeds meer gemotiveerd om naast financieel rendement, ook impact rendement te behalen. Een positieve ontwikkeling! Maar, het meten en daarmee ook het financieren van sociale impact blijft een drempel. Net zoals de balans vinden tussen impact en financieel rendement. Voor deze afweging stond ook Mark tijdens zijn carrière bij het KIT. Door het kwijtraken van de subsidie moesten er nieuwe manieren gevonden worden om het KIT in stand te houden en de kennisdelingstak te financieren. Zonder dat er een missiondrift op zou treden en het KIT te commercieel zou worden. Daarvoor kwam de creatieve ondernemende geest van Mark goed van pas. Inmiddels is Mark begonnen aan zijn pensioen. Maar, niet zonder het KIT in een goede staat achter te laten. Het KIT is een impactvolle HUB met een self-sustaining kennisafdeling. En ook niet onbelangrijk: met veel plezier werken we op kantoor bij Social Finance NL in de bedrijfstak van het KIT.

Luister hier naar de bijbehorende podcastaflevering.