Onlangs hebben we het adviesrapport voor een landelijke uitrol van het Sociaal Innovatiefonds aangeboden aan Carsten Herstel, Directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie. In het adviesrapport zijn de ervaringen en geleerde lessen die zijn opgehaald tijdens de pilot vertaald naar een advies voor een landelijk Sociaal Innovatiefonds. Zo heeft de pilot laten zien dat er potentie is voor een landelijk Sociaal Innovatiefonds en dat deze een unieke positie in het ecosysteem kan innemen om werkgevers te ondersteunen bij het investeren in inclusiviteit. Het rapport beschrijft hoe het landelijk fonds zou kunnen werken, welke ontwerpkeuzes er nog gemaakt moeten worden en welke rol SZW kan hebben bij de landelijke uitrol.

Meer weten over de pilot Sociaal Innovatiefonds? Kijk op www.sociaalinnovatiefonds.nl.