Ongeveer een jaar geleden startten we met een prachtige opdracht vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: programmamanager van de pilot voor het Sociaal Innovatiefonds (SIF). Samen met Deloitte, SEO Economisch Onderzoek en StartGreen Capital gingen we aan de slag om werkgevers te ondersteunen bij het doen van investeringen om groepen mensen uit de doelgroep banenafspraak aan te nemen. Niet alleen door werkgevers vanuit het fonds zelf te financiern, maar ook door ze te helpen met het rondmaken van de businesscase en ze te verbinden met andere financiers en bestaande voorzieningen. Dat heeft tot nu toe geleid tot de financiering van twee geweldige initiatieven: Social Capital en het United Repair Center.

Social Capital heeft als ambitie om in Den Haag 200 mensen met een (on)zichtbare arbeidsbeperking aan een betaalde baan te helpen in de horeca via eigen exploitaties en via detachering bij partners. Samen met Fonds 1818 heeft het SIF deze droom gefinancierd. Het United Repair Center (URC) is een samenwerking tussen Makers Unite en Patagonia, waarbij kleding gerepareerd wordt door statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het SIF heeft samen met een consortium van impact financiers bijgedragen aan de financiering van URC waarmee meer dan 100 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden gecreëerd. We vroegen de oprichters van Social Capital en Makers Unite naar hun ambities, de rol die het SIF daarin speelt en natuurlijk hun ervaring met Social Finance NL.

Kunnen jullie wat meer vertellen over jullie ambitie en waar jullie tegenaan liepen?

David Jansen, oprichter van Social Capital (foto rechts): “Social Capital heeft een duidelijke droom: voor iedereen met een arbeidsbeperking die wil werken is er een leuke en betaalde baan. In de praktijk blijkt dit lastiger te financieren dan we hoopten. De baten van onze interventie – van werkeloos naar betaald werk – vallen immers buiten het businessmodel. Zodoende was het lastig om via de bancaire wegen kapitaal aan te trekken.”

Thami Schweichler, oprichter van Makers Unite en het United Repair Center (foto links): “Met Makers Unite hadden we al de ambitie om nieuwkomers aan een baan te helpen in de mode-industrie en om deze industrie ook meer circulair, eerlijk en duurzaam te maken. Door de handen ineen te slaan met Patagonia en het United Repair Center op te richten, kunnen we daar nog veel grotere stappen in zetten. Het rond krijgen van de financiering was echter nog niet zo makkelijk, omdat het over een concept gaat dat zich nog moet bewijzen.”

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met het SIF?

David: “Eind 2021 zijn Milieuwerk en Happy Tosti, Lekker Brood, Amare Horeca en Juni Lekkernijen gefuseerd tot Social Capital. In dit proces worden we onder andere begeleid door Deloitte via hun Impact Foundation. Deloitte is ook een partner in het SIF en zodoende zijn we in gesprek geraakt.”

Thami: “Als CEO van Makers Unite was ik vorig jaar te gast in de podcast van Social Finance NL, Money Matters. In dat gesprek kwamen we tot de conclusie dat er wel voldoende geld is, maar dat het moeilijk is om met de juiste investeerders aan tafel te komen. Daarop wezen jullie mij op de pilot van het SIF en dat gaf ons precies de hulp die wij zochten bij het opzetten van het United Repair Center.”

Wat is de belangrijkste bijdrage die het SIF heeft geleverd?

Jansen: “Dankzij de innovatieve aanpak van het SIF en Fonds1818 is onze investeringsbehoefte vervuld en hebben we nu de juiste financiële middelen om onze groeiambities in de arbeidsmarktregio Den Haag waar te maken.”

Schweichler: “Dankzij het SIF en de andere financiers in het financieringsconsortium is er voldoende kapitaal om van start te gaan met het URC. De tijd en aandacht die er was om tot de juiste financiering te komen met de juiste partijen heb ik als heel bijzonder ervaren. Dat gaat veel verder dan alleen een financieel instrument. De expertise vanuit Social Finance NL om met de juiste mensen in gesprek te gaan en ook bij de gemeenten aan de juiste mensen te komen heeft ons enorm geholpen.”

Welke boodschap wil je nog meegeven?

David: “Net als Thami, zijn wij erg te spreken over de samenwerking met Social Finance NL en het SIF. Niet alleen is het gelukt om samen het benodigde groeikapitaal tegen verantwoorde voorwaarden aan te trekken, we agenderen via het SIF belangrijke learnings voor het sociaal domein. Zaken die wij nodig achtten voor de systeemverandering die nodig is om onze droom te verwezenlijken. Zo waren we recent in gesprek met de Directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie van SZW en de gemeente Den Haag en dan merk je gewoon dat onder aan de streep we allemaal hetzelfde sociaal-maatschappelijke doel hebben. Dat maakt de deelname aan deze pilot echt bijzonder.”

Thami: “Mijn hart ligt bij sociale (on)gelijkheid. Iedereen heeft een talent, je moet alleen de kans krijgen om het te benutten. Het maakt niet uit wat je achtergrond is, het gaat over de mens en het gaat over inclusiviteit. Die boodschap mag van mij nog wat breder gedragen gaan worden, ook in Den Haag. Ik hoop dat we bij het URC kunnen laten zien dat er veel meer over de domeinen heen moet worden samengewerkt om veel meer mensen een eerlijke kans te geven op de arbeidsmarkt.”

Meer weten over het Sociaal Innovatiefonds en de learnings uit de pilot? Het adviesrapport is nu beschikbaar via www.sociaalinnovatiefonds.nl.