Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van crowdfunding: gericht investeren in preventie om kosten en leed onder ouderen te besparen via de Health Impact Bond ‘Stevig Staan’. Jaarlijks belanden bijna 100.000 ouderen na een valincident op de spoedeisende hulp en ruim 5.000 overlijden als gevolg van een valincident. Deze cijfers kosten naar schatting € 1,2 miljard terwijl 28% van deze incidenten te voorkomen zijn als er wordt geïnvesteerd in preventie. Daarom start vandaag start een unieke crowdfunding campagne via Oneplanetcrowd die, naast BNP Paribas, particulieren laat investeren in valpreventieve cursussen voor 2.500 ouderen in zeven Noord-Limburgse gemeenten. Bij succes besparen gemeenten en zorgverzekeraars kosten. Met dit geld betalen de gemeenten[1], het zorgkantoor en zorgverzekeraars VGZ en CZ de investeerders terug. Een consortium onder leiding van De Zorggroep voert het programma uit. Social Finance NL is betrokken als intermediair. Het programma is mede ontwikkeld door Vilans en VeiligheidNL.

In de zorgsector lopen de kosten steeds verder op. Toch wordt er maar weinig geïnvesteerd in preventie. Ruben Koekoek, directeur Social Finance NL en intermediair van de Health Impact Bond: “Als je alleen al kijkt naar de kosten van valincidenten, wordt daar de komende tien jaar een verdubbeling in verwacht. Wij geloven dat investeren in preventie dé oplossing is, ook om meer maatschappelijk leed te voorkomen. Daarvoor is wel een andere manier van samenwerken en investeren nodig. Gemeenten zijn namelijk verantwoordelijk voor preventie, terwijl de meeste maatschappelijke kosten van valincidenten voor rekening van de zorgverzekeraars zijn. Door een Health Impact Bond op te zetten, bieden we een oplossing die zowel de ouderen als de gemeenten én de zorgverzekeraars ten goede komt. Dat particulieren hier nu ook in kunnen investeren maakt wat ons betreft de maatschappelijke businesscase compleet”.

 

Wat is een Health Impact Bond?

Een Health Impact Bond is een financieringsinstrument waarbij (maatschappelijke) investeerders het kapitaal verschaffen voor een interventie; in dit geval een programma voor ouderen gericht op valpreventie. De twee cursussen die in dit programma worden aangeboden, hebben in het verleden al laten zien dat ze leiden tot minder valincidenten bij de deelnemers. In de Health Impact Bond ‘Stevig Staan’ wordt het aantal valincidenten bij de deelnemende ouderen gedurende twee jaar gemeten. Wanneer de resultaten van de interventie positief zijn, zorgt dat voor besparingen bij zorgverzekeraars, zorgkantoren (verpleeghuiszorg) en gemeenten (thuiszorg). Deze baten zijn gezamenlijk een stuk groter dan de kosten van de interventie zelf, waardoor een maatschappelijk positieve business case ontstaat. De drie partijen zijn bereid om deze baten grotendeels uit te betalen aan de investeerders.

Iedereen kan meedoen

Voor de Health Impact Bond ‘Stevig Staan’ ontstaat voor crowdfunders een financieringskans die zowel een financieel als maatschappelijk rendement oplevert. Met een totale investering van €1,55 miljoen, waarvan €775.000 (50%) door crowdfunders via Oneplanetcrowd zal worden gefinancierd, wordt een programma van vijf jaar en drie maanden mogelijk gemaakt voor 2.500 deelnemende ouderen. Op deze manier kan iedereen investeren in een programma dat ervoor zorgt dat ouderen minder vallen en zo vitaler oud worden. Ook krijgt de investeerder regelmatig een update hoe het programma vordert en hoeveel valincidenten zijn voorkomen. Het rendement hangt direct af van het succes van het programma wat zich nog zal moeten uitwijzen en heeft daardoor een vrij hoog risico. Investeren kan nu via opc.to/HIBstevigstaan

[1] Venlo, Horst aan de Maas, Beesel, Peel en Maas, Bergen, Gennep, Venray