Daar maakt podcastgast Mark van Baal, oprichter van Follow This, zich hard voor. Met Follow This verenigt hij aandeelhouders om zo druk uit te kunnen oefenen op oliemaatschappijen om te verduurzamen. Want Mark is ervan overtuigd dat we de olie-industrie keihard nodig hebben om enige kans te maken om klimaatverandering te stoppen en het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Middels dit lange termijn activistisch aandeelhouderschap heeft hij al veel verandering teweeg gebracht bij de ‘Big Oil’ maatschappijen, maar zijn missie is nog lang niet volbracht. Er is nog veel te doen, maar gelukkig is Mark ervan overtuigd dat het gaat lukken.

Het paard van Troje

Maar waarom moet je juist aandeelhouder worden van zulke vervuilende bedrijven om de energietransitie te bewerkstelligen? Het lijkt contra-intuïtief. Maar dat is het niet, legt Mark uit: “Die bedrijven hebben de brains en de billions, wereldwijde invloed en wereldwijde marketingcapaciteit om die energietransitie in de versnelling te brengen.” De energietransitie van fossiel naar duurzaam ligt voor het grijpen. De technologie is er. Zonnepanelen en windturbines worden steeds goedkoper. De wereld vraagt erom. Toch investeren oliebedrijven nog steeds miljarden in het aanboren van nieuwe olievelden. Maar we kunnen het ons echt niet langer permitteren dat deze bedrijven op de rem blijven staan. Dus om de energietransitie daadwerkelijk te bereiken en het Parijsakkoord te halen, is  samenwerking met de grote oliebedrijven volgens Mark cruciaal.

Verschillende strategieën

Er bestaan verschillende strategieën onder grote beleggers om invloed uit te oefenen op de olie-industrie. Mark legt uit dat de meeste grote beleggers, zoals PGGM, eerst proberen de oliemaatschappijen in beweging te krijgen door gesprekken achter de schermen. Ze maken duidelijk dat ze verwachten dat de oliemaatschappijen de emissies halveren in 2030 en omlaag brengen naar nul in 2050. En als de aandeelhoudersvergadering komt, dan gaan ze ook stemmen voor de klimaatresolutie van Follow This. Maar deze strategie is niet altijd even makkelijk, vertelt Mark. De druk van deelnemers van een beleggersfonds kan erg hoog zijn. Het is namelijk moeilijk om aan deze deelnemers uit te leggen dat je aandeelhouder bent van bedrijven die onderdeel van het klimaatprobleem zijn en niet van de oplossing. Hierdoor geven sommige bedrijven op en beëindigen ze hun aandeelhouderschap bij de oliemaatschappijen.

Een lange adem

Want, de volledige koers van bedrijven beïnvloeden doe je niet zomaar. Daar heb je een lange adem voor nodig. En die heeft Mark. Hij zette in 2014 in zijn eentje de burgerbeweging op, maar inmiddels heeft Follow This al 8.500 leden. Hiermee bezit Follow This natuurlijk niet meer dan een procent van de aandelen. Maar ze laten zien aan pensioenfondsen, banken en andere grote beleggers dat de wereld klaar is om mee te doen en dat de burgers dit willen. Deze partijen zijn nodig om een meerderheid te behalen tijdens de aandeelhoudersvergaderingen om voor de klimaatresoluties van Follow This te stemmen. Middels deze klimaatresoluties probeert Follow This richting te geven aan de strategieën van oliebedrijven. En dat begint te lukken. Sinds 2017 erkent Shell de emissies van hun producten, nadat 6 procent voor de klimaatresolutie van Follow This stemde. Inmiddels heeft 30 procent voor gestemd en wordt de druk opgevoerd om deze emissies ook echt te verlagen.

Aandeelhouders- en klimaatbelangen

Het succes van Follow This zit niet alleen in het aantrekken van beleggers met de morele missie om klimaatverandering tegen te gaan. Ook krijgt Follow This veel steun van beleggers die snappen dat klimaatverandering een bedreiging is voor al hun geïnvesteerde miljarden. Maar we vragen ons af waarom het bestuur van de grote ‘Big Oil’ firma’s hier niet ook zo over denkt. De visie van Mark hierop  sluit aan bij een uitspraak van Bill Gates: “Success is a lousy teacher. It convinces smart people that they can’t be wrong.” Oftewel, de top van de olie-industrie wil vasthouden aan het bestaande businessmodel dat hun zo succesvol heeft gemaakt. En dat wordt op dit moment ook nog eens versterkt door de hoge olieprijzen. In plaats van zo snel mogelijk van het Russisch olie en gas afkomen door de energietransitie te versnellen, grijpen bedrijven deze kans aan om het geld terug te verdienen wat ze in de afgelopen jaren door Covid hebben misgelopen. Ze proberen hun klimaatdoelen in 2050 te stallen, terwijl eigenlijk de komende 10 jaar de emissies drastisch omlaag moeten, willen we de doelstellingen van het Parijsakkoord ooit halen. Maar Mark houdt stug vol: “Het is natuurlijk mindblowing wat er allemaal nog moet gebeuren, maar het kan nog steeds. Daar moeten we ons aan vasthouden.”

Dat kunnen wij alleen maar beamen: de aan(deel)houder wint!

Luister hier naar de podcast.