Opdrachtnemers van SZW met een social return verplichting financieren via het Sociaal Innovatiefonds duurzame banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een succesvolle pilot uitgevoerd waarbij opdrachtnemers van SZW invulling geven aan hun social return verplichting door bij te dragen aan het Sociaal Innovatiefonds (SIF). Het SIF, een publiek-privaat fonds geïnitieerd door SZW, financiert werkgevers die op grote schaal duurzame banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen realiseren en hier financiering voor nodig hebben. Door bij te dragen aan het SIF financieren de opdrachtnemers uit de pilot social return indirect het realiseren van duurzame banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Social return via het SIF: win-win-win
Het SIF is er voor werkgevers die investeringen willen doen om op grote schaal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen, maar dit niet doen omdat ze drempels ervaren. Eén van de belangrijkste drempels is financiering. Het SIF helpt deze werkgevers bij het realiseren van de duurzame banen door financiering in de vorm van leningen te verstrekken.

Net als het SIF heeft ook social return, ook wel SROI genoemd, als doel om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Social return is erop gericht dat opdrachtnemers van de overheid mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan of werkervaringsplek binnen hun bedrijf bieden. Vaak wordt er afgesproken dat een bepaald percentage van de totale opdrachtwaarde wordt ingezet door de opdrachtnemer, idealiter door een persoon met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Maar voor veel organisaties is dit soms lastig te realiseren. Voor deze organisaties is de pilot ‘social return via het SIF’ opgezet.

Rob Peelen, manager van Social Finance NL en programmanager van het SIF: “Het is een hele innovatieve inzet van social return. Het is niet altijd mogelijk voor opdrachtnemers met een social return verplichting om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Deze opdrachtnemers krijgen via het SIF alsnog de mogelijkheid om bij te dragen aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt. Tegelijkertijd krijgt het SIF extra financiële middelen waardoor we nog meer werkgevers kunnen ondersteunen die willen investeren in inclusiviteit. We creëren zo een win-win-win situatie.”


De pilot
In de ‘pilot social return via het SIF’ dragen drie opdrachtnemers van SZW – Hobéon, De Beleidsonderzoekers in combinatie met DSP-groep en CINOP-ECBO – via hun social return verplichting bij aan het doel van het SIF. Zij doneren een bedrag aan het SIF ter hoogte van hun social return verplichting. Deze bijdragen worden ingezet om de financieringslasten van de werkgevers die het SIF financiert te verminderen. De opdrachtnemers dragen op deze manier indirect bij aan het realiseren van duurzame banen. Daarnaast krijgen de opdrachtnemers ook iets terug. Het SIF biedt de opdrachtnemer een ´zelfscan inclusiviteit´ aan waarmee ze zelf inzicht krijgen in hoe inclusief hun eigen werkvloer is en waar verbeterpunten zitten.

Hobéon, één van de deelnemers van de pilot, voerde het afgelopen jaar een opdracht uit voor SZW. Roel van Krieken, hoofd advies en training, besloot om de daarbij behorende social return verplichting via het SIF in te vullen. “Deze mogelijkheid is voor ons een mooie aanvulling op maatschappelijke impact die we al maken in het onderwijs. Het is goed om te zien dat wij met onze bijdrage helpen en echte impact kunnen maken voor personen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dit gaat nog een stap verder dan ons interne beleid op inclusiviteit, daar zijn we blij mee.”

Toekomstperspectief
De ´pilot social return via het SIF´ is opgezet in samenwerking met het CDI-office van SZW. In de pilot wordt onderzocht of voor opdrachtnemers van SZW die geen directe invulling kunnen geven aan hun social return verplichting, bijdragen aan het SIF een uitkomst kan bieden. Olaf Estoppeij, Senior inkoopadviseur CDI office SZW: “Idealiter zetten opdrachtnemers hun social return verplichting direct in, door zelf banen te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar dit is niet altijd mogelijk. Geweldig dat we nu voor deze opdrachtnemers de mogelijkheid kunnen bieden om via het SIF invulling te geven aan hun social return verplichting. Bij een succesvolle pilot streven we ernaar deze werkwijze op te schalen en nog meer opdrachtnemers deze mogelijkheid te bieden om bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt.”

Over het Sociaal Innovatiefonds
Het SIF is een initiatief van SZW. Het publiek-private fonds wordt vormgegeven door een consortium bestaande uit Social Finance NL, Deloitte, SEO Economisch Onderzoek en StartGreen Capital en heeft als doel om werkgevers te helpen en te ondersteunen bij het doen van investeringen om groepen mensen uit de doelgroep banenafspraak aan te nemen. Het SIF bevindt zich in de pilotfase. Bij een succesvolle afronding van deze fase is het streven van SZW om het SIF landelijk uit te rollen. Meer informatie is te vinden op www.sociaalinnovatiefonds.nl.