‘Als we echt een duurzaam verschil willen maken, is intrinsieke motivatie bij de werkgever cruciaal. Dat bereiken we niet door te compenseren voor misgelopen loonwaarde, maar wél met een sluitende business case.’ Rob Peelen schreef een colomn op de website van het platform ‘Op naar de 100.000 banen’ over het Sociaal Innovatiefonds als initiatief vanuit het ministerie van SZW om werkgevers te ondersteunen en stimuleren bij het doen van investeringen om groepen mensen uit de doelgroep banenafspraak aan te nemen.

Lees hier de hele column.