Social Finance bestaat vandaag 2 jaar. Waar we vorig jaar nog onze verjaardag vierden met medewekers, raadgevers en bestuur, zullen we dit jaar hoogstens het glas heffen via ZOOM.

Corona heeft effect op iedereen

Het afgelopen jaar is anders geweest dan anders. Als netwerkorganisatie is elkaar ontmoeten, echt in de ogen kijken en met een handdruk of schouderklopje aanraken essentieel. Een deel van onze evenementen moesten we uitstellen. Zo kon Harvard professor Jeffrey Liebman niet naar Nederland afreizen voor de Social Finance Talk en moesten we onze Outcomes Academy met internationale gasten annuleren. Ik besef me heel goed dat dit voor ons een grote teleurstelling was, maar in het niet valt bij het veel grotere verdriet dat het virus veroorzaakt. Het is dan ook mooi om te zien hoe snel onze medewerkers en partners zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Onze adviestrajecten en de verschillende projecten waar we bij betrokken zijn vinden bijna allemaal, aangepast, doorgang zoals gepland.

Virus treft juist de meest kwetsbaren

Het virus is een gezondsheidscrisis die haar weerga niet kent. In de strijd tegen het virus hebben we een groot deel van de economie plat moeten leggen. Ondanks dat de overheid middels grootschalig ingrijpen de hardste klappen heeft opgevangen, is het de verwachting dat het de economie op lange termijn zal schaden. En we zien nu al dat dit vooral diegenen treft die toch al in een kwetsbare positie zaten: de kinderen zonder een rustige omgeving en laptop om thuisonderwijs te ontvangen, de dagloners in de horeca die zonder vet op de botten thuiszitten en de jongeren met een chronische aandoening die in de bloei van hun leven nu al een half jaar thuis zitten.

Werken aan nieuwe oplossingen

Het mag duidelijk zijn dat we voor een enorme opgave staan om tijdens en na corona juist diegene die dit het meeste nodig hebben, te helpen om er weer bovenop te komen. Het virus heeft definitief de tegenstelling tussen diegene die een grote en een kleine overheid willen overboord gegooid. We beseffen ons des te meer dat het gaat om een effectieve overheid. Het doet me goed om te zien dat we met tal van overheden stappen zetten om effectiever maatschappelijke resultaten te behalen. Zo werken we met gemeenten en zorgverzekeraars aan een gezamenlijke aanpak valpreventie in Noord-Limburg, werken we met het ministerie van SZW en werkgevers aan een fonds dat bedrijven in staat moet stellen inclusiever te maken en werken we met FNO en gemeenten aan het creëren van kansengelijkheid voor jongeren met een chronische aandoening. Resultaatgericht, onderbouwd met data en altijd in partnership. We leveren hulpmiddelen, (ongevraagd) advies, webinars en tools om resultaatgericht te werken. Maar uiteindelijk zijn het de leiders in het publieke domein die het werk doen.

Juist nu!

We hebben Social Finance NL opgericht omdat we echt denken dat maatschappelijke vraagstukken effectiever op te lossen zijn. Door het creëren van nieuwe samenwerkingsvormen, gebruik te maken van data en een resultaatgerichte mindset. Maar laten we ook onze zegeningen ook tellen. Wij zien dagelijks bevlogen leiders in de publieke sector die met ons bouwen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Kritiek op de overheid is van alle tijden. Ook het besef dat we het alleen niet redden, maar als gemeenschap wel, is nu heel zichtbaar, maar al eeuwen bekend. De zeventiense-eeuwse Engelse filosoof Thomas Hobbes beschreef het misschien wel het meest treffend: without government our lives would be brutish, nasty and short.

Proost

Wij staan kort stil bij onze tweede verjaardag en zullen ook in ons derde jaar keihard werken aan nieuwe partnerships om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Normaal zouden we het glas heffen en in koor ‘Leve Social Finance” roepen. Maar nu we de overheid harder nodig hebben dan ooit, hef ik graag het glas op hen: ‘Leve de overheid’!

Ruben Koekoek, directeur en mede-oprichter van Social Finance NL

lancering SFNL
Op de hoogte blijven van onze projecten?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief