Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal doden door ongelukkige vallen de afgelopen jaren is gestegen. Om het aantal valincidenten terug te dringen, ondertekenden zorgverzekeraar VGZ en 7 gemeenten een intentieverklaring voor een Health Impact Bond (HIB) Valpreventie Noord-Limburg. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat ouderen met een verhoogd risico op vallen in de regio Noord-Limburg een effectief valpreventietraject kunnen doorlopen. Dit wordt betaald met investeringen van private partijen. Wanneer het beoogde resultaat behaald is, worden de investeerders uitbetaald door de gemeenten en Coöperatie VGZ. Hiermee committeren deze partijen zich samen aan de eerste impact bond op het gebied van valpreventie en wordt een belangrijk knelpunt bij uitvoering van effectieve valpreventie activiteiten opgelost, namelijk de financiering.

Social Finance NL is aangetrokken als intermediair voor de HIB. Daarbij gaan we niet alleen de gemeenten, VGZ en uitvoerende organisaties de komende maanden begeleiden bij de financiering van de HIB, maar ook bij het opzetten van de methodiek om resultaatmetingen in te zetten voor het continu verbeteren van de impact die het programma maakt.

Cijfers valincidenten positief beïnvloeden

Uit cijfers van VeiligheidNL blijkt dat in de regio Noord-Limburg naar schatting zo’n 20.000 valincidenten per jaar plaatsvinden onder ouderen. Dit leidt tot 7.000 medische behandelingen, 600 ziekenhuisopnames en €16 miljoen aan directe medische kosten. Valpreventieve maatregelen kunnen deze cijfers positief beïnvloeden. “Daarom hebben wij in onze regionale projectgroep samen met zorgaanbieders en Coöperatie VGZ onder begeleiding van VeiligheidNL en Vilans een regionale aanpak ontwikkeld waar we op effectieve manieren gaan werken aan de preventie van valincidenten en daarmee het welzijn van met name onze oudere inwoners. We hebben daarbij bewust gekozen voor een vernieuwende, duurzame manier van financieren,” aldus Roy Bouten, Wethouder Gemeente Horst aan de Maas.

Integrale aanpak

In de komende vijf jaar worden zo’n 7000 ouderen uit de regio gescreend op valrisico en mobiliteitsproblemen. Ook worden zij bewust gemaakt wat ze zelf preventief kunnen doen. 2500 van hen, dit zijn de ouderen met verhoogd valrisico, worden begeleid naar een gericht beweegaanbod en ondersteuning op maat. Met deze interventie wordt de kans op vallen verkleind en worden ouderen bewust van de maatregelen die zelf kunnen nemen, zoals meer verlichting in huis of frequenter bril laten controleren. Het effect hiervan is minder valincidenten, minder opnames bij de spoedeisende hulp en verbetering in balans en spierkracht. Bovendien hoeven minder mensen beroep te doen op de WMO.

Valpreventie bewezen effectief

Annemieke van Hees, Manager Inkoop Integrale Zorg bij Coöperatie VGZ: “Valpreventie is bewezen effectief en voorkomt veel persoonlijk leed. Het ontlast bovendien zorgprofessionals op bijvoorbeeld de Spoedeisende Hulp. In Noord-Limburg hebben we veel oudere verzekerden en het is mooi dat we nu in de gemeenten een partner vinden om dit echt samen op te pakken. Daarmee zetten we ons gezamenlijk in voor de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg.”

Maatschappelijke baten

Onderzoek van VeiligheidNL, Vilans en Erasmus MC laat zien dat deze interventie 1,6 Euro aan maatschappelijke baten oplevert voor elke geïnvesteerde Euro. Tegelijkertijd vallen die baten bij verschillende partijen, over meerdere jaren. Om valpreventie duurzaam te financieren zijn innovatieve, integrale financieringsmodellen nodig. Uit dit gedachtengoed is de Health Impact Bond opgezet.

Unieke samenwerking met gemeente en zorgverzekeraar als financier

Nu de intentieverklaring getekend is, gaat intermediair Social Finance op zoek naar investeerders. Björn Vennema, directeur en mede-oprichter van Social Finance NL: “Wij gaan met veel enthousiasme aan de slag voor deze HIB. Dit project is uniek met een combinatie van gemeenten en zorgverzekeraar VGZ die samen hun nek uitsteken voor een preventief programma in de zorg. Het grondige onderzoek van VeiligheidNL en Vilans heeft er voor gezorgd dat het programma ook inhoudelijk staat. Ik zie deze HIB daarom ook als een belangrijke stap in het denken buiten de kaders en een mooi voorbeeld hoe resultaatfinanciering kan gaan bijdragen aan de benodigde systeemverandering in het zorgstelsel. Hopelijk doet goed voorbeeld volgen!”

Over de samenwerkende gemeenten Noord-Limburg

Valpreventie is in het convenant ‘Samen op weg naar Positieve Gezondheid’ van de Regio Noord Limburg benoemd als één van de thema’s waarin gemeenten, zorgkantoor en VGZ samen resultaat willen behalen. Deelnemende gemeenten zijn: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray.

Op de foto van links naar rechts de ondertekenaars van de intentieverklaring: Bram Jacobs: Wethouder zorg & welzijn gemeente Beesel, Anget Mestrom: Wethouder vitale gemeenschappen, zorg en ondersteuning gemeente Peel en Maas, Roy Bouten: Wethouder sociaal domein gemeente Horst aan de Maas, Annemieke van Hees: Manager Zorginkoop Integrale Zorg Coöperatie VGZ, Geert Wingens: Senior Inkoper Coöperatie VGZ.

Op de hoogte blijven van onze projecten?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief